kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
35.
1922
Helsingin kaupungin tilastoKONTTORIN julkaisema.
Helsinki 1925.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause ja OikaistaviaIII

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset
3-4

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset4-6

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset6-17

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat17-25

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat25-34

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat34-122

C. Muut asiat122-182

II. Rahatoimikamari183

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kysymykset kiinteän omaisuuden hankinnasta ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden siirrosta
183-186

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat186-224

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat224-241

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat241-269

C. Muut asiat269-287

III. Tilastokonttori1*-5*

IV. Satamahallitus6*-17*

V. Palotoimikunta18*-21*

VI. Köyhäinhoitohallitus22*-41*

VII. Kaupunginkirjasto42*-47*

VIII. Rakennustarkastuskonttori48*-49*

IX. Majoituslautakunta50*

X. Holhouslautakunta51*-52*

XI. Oikeusaputoimisto53*-55*

XII. Sosiaalilautakunta56*-67*

XIII. Työnvälitystoimisto68*-75*

XIV. Hätäapukomitea ja naisten työtupien johtokunta76*-81*

XV. Huoneenvuokralautakunta ja vuokrantarkkailulautakunta82*-84*

XVI. Verotusvalmistelukunta85*-86*

XVII. Museolautakunta87*-88*

XVIII. Musiikkilautakunta89*-91*

XIX. Palkkalautakunta92*

XX. Raittiuslautakunta93*-95*

XXI. Urheilulautakunta96*

XXII. Kaupungin yleisten töiden hallitus97*-106*

XXIII. Puhtaanapitolaitos107*-110*

XXIV. Kansanpuistot111*-113*

Asialuettelo114*-147*

 

Koko kirja