kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
39.
1926
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1929.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIII

I. Kaupunginvaltuusto1-3

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat
3-8

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat8-14

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat14-19

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat19-29

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat29-40

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat40-91

C. Muut asiat91-129

II. Rahatoimikamari130

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset
130-134

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat134-163

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat164-173

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat173-215

C. Muut asiat216-228

III. Tilastokonttori1*-5*

IV. Satamahallitus6*-10*

V. Ulosottolaitos11*-13*

VI. Palotoimikunta14*-17*

VII. Köyhäinhoitolautakunta18*-39*

VIII. Lastensuojelulautakunta40*-65*

IX. Kaupunginkirjasto66*-72*

X. Rakennustarkastuskonttori73*-74*

XI. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta75*

XII. Majoituslautakunta76*

XIII. Holhouslautakunta77*-78*

XIV. Oikeusaputoimisto79*-81*

XV. Sosialilautakunta82*-91*

XVI. Ammattioppilaslautakunta92*

XVII. Työnvälitystoimisto93*-99*

XVIII. Naisten työtuvat100*-105*

XIX. Verotusvalmistelukunta106*-107*

XX. Kaupunginmuseo108*-109*

XXI. Musiikkilautakunta110*-112*

XXII. Raittiuslautakunta113*-118*

XXIII. Urheilulautakunta119*-120*

XXIV. Maatalouslautakunta121*-126*

XXV. Kansanpuistot127*-128*

XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus129*-142*

XXVII. Puhtaanapitolaitos143*-151*

Hakemisto152*-188*

 

Koko kirja