kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
Seitsemästoista vuosikerta
1904
Ynnä tilastollisia tietoja samasta ja edellisestä ajasta
Helsingin Rahatoimikamarin julkaisema.
Helsinki 1909.

Sisällysluettelo

Sivut

Kaupunginvaltuusto I. 1-146

Rahatoimikamari II. 1-52

Vaivaishoitohallitus III. 1-15

Majoituslautakunta IV. 1-7

Holhouslautakunta . V. 1-2

Terveyslautakunta VI. 1

Kansakoulujohtokunta VII. 1-5

Palotoimikunta VIII. 1-3

Kansankirjaston ja lukusalin Hallitus IX. 1-6

Secdmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin Johtokunta X. 1-2

Sovintolautakunta XI. 1-2

Työväenasiain lautakunta XII. 1-3

Kunnallisen työnvälitystoimiston Johtokunta XIII. 1-9

Valmistavan poikain ammattikoulun Johtokunta XIV. 1-7

Kasvatuslautakunta XV. 1-6

Puutarhalautakunta XVI. 1-7

Helsingin kaupungin valaistuslaitoksen Hallitus XVII. 1-13

Taululiitteitä

I. Ilmat.1*-7*

II. Ala. Tontit. Kadut. Laiturit. Viemärikanavat.8*-34*

III. Asunto-, Rakennus- ja Vuokraolot.35*-67*

IV. Väestö.68*-87*

V. Väkiluvunmuutokset.88*-103*

VI. Sairaanhoito.104*-123*

VII. Terveydenhoito.124*-128*

VIII. Opetustoimi. Kirjastot ja lukusalit.129*-162*

IX. Vaivaishoito.163*-172*

X. Oikeus- ja poliisitoimi.173*-185*

XI. Palosammutustoimi.186*-190*

XII. Valaistustoimi.191*-193*

XIII. Vesijohto.194*-201*

XIV. Teollisuus. Kauppa ja merenkulku.202*-224*

XV. Kulkulaitokset. Posti. Sähkösanomalaitos. Telefooni.225*-235*

XVI. Luottolaitokset. Vekseliprotestit. Arvopaperipörssi.235*-245*

XVII. Ruoka-aineiden hinnat. Työpalkat. Työnvälitys.246*-259*

XVIII. Väkiviinatavarain kulutus. Paloviinavarojen jako.260*-263*

XIX. Yleiset vaalit. Äänioikeusolot.264*-269*

XX. Verotus.270*-282*

XXI. Kunnallistalous.283*-333*

Asiarekisteri.335*-345*

 

Koko kirja