kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
43.
1930
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1933.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

I. Kaupunginvaltuusto1-3

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset
3-9

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset9-19

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset20-23

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat kysymykset23-42

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat43-64

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat64-140

C. Muut asiat140-184

II. Rahatoimikamari185

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat
185-189

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat189-229

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat229-250

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat250-310

C. Muut asiat310-335

III. Tilastokonttori1*-10*

IV. Satamahallitus11*-14*

V. Ulosottolaitos15*-18*

VI. Palolaitos19*-23*

VII. Köyhäinhoitolautakunta24*-46*

VIII. Lastensuojelulautakunta47*-72*

IX. Kaupunginkirjasto73*-81*

X. Rakennustarkastuskonttori82*-84*

XI. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta85*

XII. Majoituslautakunta86*

XIII. Holhouslautakunta87*

XIV. Oikeusaputoimisto88*-91*

XV. Sosialilautakunta92*-100*

XVI. Ammattioppilaslautakunta101*

XVII. Työnvälitystoimisto102*-108*

XVIII. Naisten työtuvat109*-111*

XIX. Verotusvalmistelukunta112*-113*

XX. Kaupunginmuseo114*-115*

XXI. Musiikkilautakunta116*-119*

XXII. Raittiuslautakunta120*-123*

XXIII. Urheilulautakunta124*-125*

XXIV. Maatalouslautakunta126*-134*

XXV. Kaupungin yleisten töiden hallitus135*-150*

XXVI. Puhtaanapitolaitos151*-161*

Hakemisto162*-200*

 

Koko kirja