kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
24.
1911
Helsingin kaupungin tilastoKONTTORIN julkaisema.
Helsinki 1916.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause V

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat
2-6

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat6-21

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat21-39

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat39-81

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat81-111

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat111-195

C. Muut asiat195-245

II. Rahatoimikamari246

A. Kaupungin kiinteän omaisuuden hoitoa koskevat asiat
1. Kaupungin kiinteän omaisuuden luovutusta koskevat asiat
246-250

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat250-267

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat267-269

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat269-275

C. Muut asiat275-276

III. Liikennekonttori277-280

IV. Palotoimikunta281-289

V. Vaivaishoitohallitus290-321

VI. Kasvatuslautakunta322-326

VII. Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti327-331

VIII. Kaupunginkirjasto332-339

IX. Rakennustarkastus340

X. Rakennuskonttori341-364

XI. Kaupungin teknillisten laitosten hallitus365-366

XII. Vesijohtolaitos367-392

XIII. Kaasulaitos393-418

XIV. Sähkölaitos419-433

XV. Majoituslautakunta434-440

XVI. Holhouslautakunta441-442

XVII. Oikeusaputoimisto443-446

XVIII. Työväenasiain lautakunta447-453

XIX. Kunnan työnvälitystoimisto454-459

XX. Verotusvalmistelukunta460-461

Asiarekisteri462-506

Oikaistavia507

 

Koko kirja