kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
23.
1910
Helsingin kaupungin tilastokonttorin julkaisema.
Helsinki 1915.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause V

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa ja tonttijaoitusta koskevat asiat
2-5

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat5-17

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat17-38

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat 39-60

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat..60-75

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat75-149

C. Muut asiat149-207

II. Rahatoimikamari208

A. Kaupungin kiinteän omaisuuden hoitoa koskevat asiat
1. Kaupungin kiinteän omaisuuden luovutusta koskevat asiat
208-210

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat211-228

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat229-231

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat232-237

C. Muut asiat237-239

III. Liikennekonttori240-245

IV. Palotoimikunta246-250

V. Vaivaishoitohallitus251-275

VI. Kasvatuslautakunta276-279

VII. Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti280-285

VIII. Kaupunginkirjasto286-293

IX. Rakennustarkastus294-295

X. Rakennuskonttori296-315

XI. Vesijohtolaitos316-342

XII. Kaasulaitos343-369

XIII. Sähkölaitos370-388

XIV. Majoituslautakunta389-395

XV. Holhouslautakunta396-397

XVI. Köyhäinasianajaja398-400

XVII. Työväenasiain lautakunta401-409

XVIII. Kunnan työnvälitystoimisto410-416

Asiarekisteri417-455

Oikaistavia455

 

Koko kirja