kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
28.
1915
Helsingin kaupungin tilastoKONTTORIN julkaisema.
Helsinki 1920.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause V

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupungin asemakaavaa koskevat asiat
2-3

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat3-8

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat8-27

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat28-39

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat39-55

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat55-129

C. Muut asiat129-188

II. Rahatoimikamari188

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupungin kiinteän omaisuuden luovutusta koskevat asiat
188-189

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat189-201

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat201-203

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat203-207

C. Muut asiat208-209

III. Liikennekonttori210-213

IV. Tilastokonttori214-219

V. Palotoimikunta220-230

VI. Vaivaishoitohallitus231-266

VII. Kasvatuslautakunta267-280

VIII. Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti281-291

IX. Kansanlastentarhat292-301

X. Kaupunginkirjasto302-310

XI. Kaupungin yleisten töiden hallitus311-315

XII. Rakennuskonttori316-344

XIII. Majoituslautakunta345-352

XIV. Holhouslautakunta353-354

XV. Oikeusaputoimisto355-359

XVI. Sosialilautakunta360-369

XVII. Kunnan työnvälitystoimisto370-380

XVIII. Verotusvalmistelukunta381-382

XIX. Museolautakunta383-384

XX. Musiikkilautakunta385-390

XXI. Helsingin anniskeluosakeyhtiön tarkastaja391-394

Asiarekisteri395-423

Oikaistavia424

 

Koko kirja