kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
37.
1924
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1927.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset
3-9

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset9-14

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset14-34

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat35-50

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat50-61

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat61-130

C. Muut asiat131-171

II. Rahatoimikamari172

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kysymykset kiinteän omaisuuden hankinnasta ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden siirrosta
172-176

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat176-214

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat214-227

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat228-265

C. Muut asiat265-287

III. Tilastokonttori1*-4*

IV. Satamahallitus5*-13*

V. Palotoimikunta14*-17*

VI. Köyhäinhoitolautakunta18*-40*

VII. Lastensuojelulautakunta41*-65*

VIII. Kaupunginkirjasto66*-72*

IX. Rakennustarkastuskonttori73*-74*

X. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta75*-76*

XI. Majoituslautakunta77*

XII. Holhouslautakunta78*-79*

XIII. Oikeusaputoimisto80*-82*

XIV. Sosialilautakunta83*-91*

XV. Ammattioppilaslautakunta92*-94*

XVI. Työnvälitystoimisto95*-102*

XVII. Naisten työtuvat103*-105*

XVIII. Vuokrantarkkailulautakunta106*

XIX. Verotusvalmistelukunta107*-108*

XX. Kaupunginmuseo109*

XXI. Musiikkilautakunta110*-112*

XXII. Raittiuslautakunta113*-115*

XXIII. Urheilulautakunta116*-117*

XXIV. Maatalouslautakunta 118*-124*

XXV. Kansanpuistot125*-127*

XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus128*-142*

XXVII. Puhtaanapitolaitos143*-145*

Asialuettelo146*-181*

 

Koko kirja