kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
32.
1919
Helsingin kaupungin tilastoKONTTORIN julkaisema.
Helsinki 1922.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause V

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset
2-7

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa tai kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat8-18

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset18-28

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat29-38

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat38-48

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat48-142

C. Muut asiat142-207

II. Rahatoimikamari208

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kysymykset kaupungin kiinteän omaisuuden siirrosta
208-210

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat210-226

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat226-233

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat234-242

C. Muut asiat242-248

III. Tilastokonttori249-260

IV. Palotoimikunta261-265

V. Vaivaishoitohallitus266-280

VI. Kaupunginkirjasto281-286

VII. Rakennustarkastuskonttori287-288

VIII. Kaupungin yleisten töiden hallitus289-299

IX. Majoituslautakunta300-301

X. Holhouslautakunta302-303

XI. Oikeusaputoimisto304-306

XII. Sosialilautakunta307-313

XIII. Kunnan työnvälitystoimisto314-320

XIV. Hätäapukomitea321-326

XV. Huoneenvuokralautakunta327-328

XVI. Verotusvalmistelukunta329-330

XVII. Museolautakunta331

XVIII. Musiikkilautakunta332-334

XIX. Palkkalautakunta335

Asialuettelo336-364

 

Koko kirja