kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
42.
1929
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1932.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIII

I. Kaupunginvaltuusto1-3

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset
3-10

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset10-20

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset20-29

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat kysymykset29-41

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat41-54

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat54-120

C. Muut asiat120-151

II. Rahatoimikamari152

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat
152-155

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat155-193

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat194-207

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat208-259

C. Muut asiat259-275

III. Tilastokonttori1*-7*

IV. Satamahallitus8*-11*

V. Ulosottolaitos12*-14*

VI. Palolaitos 15*-18*

VII. Köyhäinhoitolautakunta19*-39*

VIII. Lastensuojelulautakunta40*-64*

IX. Kaupunginkirjasto65*-71*

X. Rakennustarkastuskonttori72*-74*

XI. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta75*

XII. Majoituslautakunta76*

XIII. Holhouslautakunta77*

XIV. Oikeusaputoimisto78*-80*

XV. Sosialilautakunta81*-89*

XVI. Ammattioppilaslautakunta90*

XVII. Työnvälitystoimisto91*-97*

XVIII. Naisten työtuvat98*-100*

XIX. Verotusvalmistelukunta103*-104*

XX. Kaupunginmuseo105*-107*

XXI. Musiikkilautakunta108*-110*

XXII. Raittiuslautakunta111*-112*

XXIII. Urheilulautakunta113*-119*

XXIV. Maatalouslautakunta120*-123*

XXV. Kansanpuistot124*-140*

XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus141*-149*

XXVII. Puhtaanapitolaitos150*-149*

Hakemisto150*-187*

 

Koko kirja