kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
26.
1913
Helsingin kaupungin tilastoKONTTORIN julkaisema.
Helsinki 1917.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause V

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat
2-10

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat10-20

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat20-37

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat37-66

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat66-84

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat84-188

C. Muut asiat188-249

II. Rahatoimikamari250

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupungin kiinteän omaisuuden luovutusta koskevat asiat
250-251

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat252-264

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat264-265

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat265-269

C. Muut asiat269-271

III. Liikennekonttori272-277

IV. Palotoimikunta278-287

V. Vaivaishoitohallitus288-325

VI. Kasvatuslautakunta326-333

VII. Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti334-338

VIII. Kansanlastentarhat339-349

IX. Kaupunginkirjasto350-359

X. Rakennustarkastuskonttori360-362

XI. Kaupungin yleisten töiden hallitus ja rakennuskonttori363-400

XII. Majoituslautakunta401-407

XIII. Holhouslautakunta408-409

XIV. Oikeusaputoimisto410-413

XV. Työväenasiain lautakunta414-415

XVI. Sosialilautakunta416-424

XVII. Kunnan työnvälitystoimisto425-432

XVIII. Verotusvalmistelukunta433-435

XIX. Museolautakunta436-437

XX. Musiikkilautakunta438-445

Asiarekisteri447-484

Oikaistavia484

 

Koko kirja