kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
31.
1918
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1921.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause V

I. Kaupunginvaltuusto1-3

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat
3-4

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat4-18

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat18-23

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat23-31

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat31-54

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat55-184

C. Muut asiat184-263

II. Rahatoimikamari264

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kaupungin kiinteän omaisuuden luovutusta koskevat asiat265-266

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat266-280

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat280-287

C. Muut asiat286-288

III. Tilastokonttori288-295

IV. Palotoimikunta296-301

V. Vaivaishoitohallitus302-322

VI. Kaupunginkirjasto323-330

VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus331-341

VIII. Majoituslautakunta342-347

IX. Holhouslautakunta348-349

X. Oikeusaputoimisto350-353

XI. Sosialilautakunta354-358

XII. Kunnan työnvälitystoimisto359-365

XIII. Hätäapukomitea366-377

XIV. Huoneenvuokralautakunta378-379

XV. Verotusvalmistelukunta380-381

XVI. Museolautakunta382

XVII. Musiikkilautakunta383-386

Asialuettelo387-417

 

Koko kirja