kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
30.
1917
Helsingin kaupungin tilastoKONTTORIN julkaisema.
Helsinki 1921.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause ja OikaistaviaV

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat
3-9

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat9-36

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat36-43

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat44-60

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat60-81

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat81-178

C. Muut asiat178-252

II. Rahatoimikamari253

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupungin kiinteän omaisuuden luovutusta koskevat asiat
254

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat255-267

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat267-269

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat269-273

C. Muut asiat273

III. Tilastokonttori274-280

IV. Palotoimikunta281-289

V. Vaivaishoitohallitus290-313

VI. Kaupunginkirjasto314-321

VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus322-343

VIII. Majoituslautakunta344-351

IX. Holhouslautakunta352-353

X. Oikeusaputoimisto354-358

XI. Sosialilautakunta359-368

XII. Kuanan työnvälitystoimisto369-376

XIII. Hätäapukomitea377-379

XIV. Väliaikainen vuokrasovittelulautakunta ja huoneenvuokralautakunta380-381

XV. Verotusvalmistelukunta382-383

XVI. Museolautakunta384

XVII. Musiikkilautakunta385-388

XVIII. Helsingin anniskeluosakeyhtiön tarkastaja389-390

Asialuettelo391-425

 

Koko kirja