kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
33.
1920
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1923.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause V

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset
3-8

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa tai kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat8-11

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset11-30

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat30-37

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 37-45

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat45-134

C. Muut asiat135-212

II. Rahatoimikamari213

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupungin kiinteän omaisuuden luovutusta koskevat asiat
213-214

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat214-235

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat235-239

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat239-248

C. Muut asiat 248-254

III. Tilastokonttori1*-6*

IV. Palotoimikunta7*-10*

V. Vaivaishoitohallitus11*-28*

VI. Kaupunginkirjasto29*-35*

VII. Rakennustarkastuskonttori36*-37*

VIII. Kaupungin yleisten töiden hallitus38*-50*

IX. Majoituslautakunta51*

X. Holhouslautakunta52*-53*

XI. Oikeusaputoimisto 54*-56*

XII. Sosialilautakunta57*-67*

XIII. Kunnan työnvälitystoimisto68*-74*

XIV. Hätäapukomitea75*-80*

XV. Huoneenvuokralautakunta81*-82*

XVI. Verotusvalmistelukunta83*

XVII. Museolautakunta84*-85*

XVIII. Musiikkilautakunta86*-87*

XIX. Palkkalautakunta88*

XX. Raittiuslautakunta89*-90*

Asialuettelo91*-122*

 

Koko kirja