kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
25.
1912
Helsingin kaupungin tilastoKONTTORIN julkaisema.
Helsinki 1916.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseV

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat
2-5

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat5-25

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat25-31

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat31-62

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat63-81

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat81-200

C. Muut asiat200-271

II. Rahatoimikamari272

A. Kaupungin kiinteän omaisuuden hoitoa koskevat asiat
1. Kaupungin kiinteän omaisuuden luovutusta koskevat asiat
272-274

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat274-287

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat288-290

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat291-296

C. Muut asiat296-297

III. Liikennekonttori298-302

IV. Palotoimikunta303-312

V. Vaivaishoitohallitus313-354

VI. Kasvatuslautakunta355-361

VII. Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti362-368

VIII. Kansanlastentarhat369-375

IX. Kaupunginkirjasto376-384

X. Rakennustarkastuskonttori385-387

XI. Kaupungin yleisten töiden hallitus ja rakennuskonttori388-420

XII. Majoituslautakunta421-427

XIII. Holhouslautakunta428-429

XIV. Oikeusaputoimisto430-434

XV. Työväenasiain lautakunta435-441

XVI. Kunnan työnvälitystoimisto442-454

XVII. Verotusvalmistelukunta455-456

XVIII. Museolautakunta457-459

XIX. Musiikkilautakunta460-467

Asiarekisteri469-507

Oikaistavia508

 

Koko kirja