kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
29.
1916
Helsingin kaupungin tilastoKONTTORIN julkaisema.
Helsinki 1920.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause V

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat
2-7

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat7-16

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat16-34

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat34-48

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat48-63

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat64-129

C. Muut asiat130-176

II. Rahatoimikamari177

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupungin kiinteän omaisuuden luovutusta koskevat asiat
177-179

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat179-194

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat194-196

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat196-202

C. Muut asiat202

III. Tilastokonttori203-211

IV. Palotoimikunta212-224

V. Vaivaishoitohallitus225-257

VI. Kaupunginkirjasto258-266

VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus267-277

VIII. Majoituslautakunta278-285

IX. Holhouslautakunta286-287

X. Oikeusaputoimisto288-291

XI. Sosialilautakunta292-303

XII. Kunnan työnvälitystoimisto304-311

XIII. Hätäapukomitea312-317

XIV. Verotusvalmistelukunta318-320

XV. Museolautakunta321

XVI. Musiikkilautakunta322-329

XVII. Helsingin anniskeluosakeyhtiön tarkastaja330-331

Asiarekisteri332-360

Oikaistavia360

 

Koko kirja