kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
41.
1928
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1930.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIII

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset
3-9

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset10-20

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset20-28

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat kysymykset28-36

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat36-47

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat48-109

C. Muut asiat109-153

II. Rahatoimikamari154

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset154-157

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat158-197

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat197-214

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat214-262

C. Muut asiat262-281

III. Tilastokonttori1*-6*

IV. Satamahallitus7*-11*

V. Ulosottolaitos12*-14*

VI. Palolaitos15*-18*

VII. Köyhäinhoitolautakunta19*-39*

VIII. Lastensuojelulautakunta40*-63*

IX. Kaupunginkirjasto64*-71*

X. Rakennustarkastuskonttori72*-78*

XI. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta79*-80*

XII. Majoituslautakunta81*

XIII. Holhouslautakunta82*

XIV. Oikeusaputoimisto83*-85*

XV. Sosialilautakunta86*-92*

XVI. Ammattioppilaslautakunta93*

XVII. Työnvälitystoimisto94*-100*

XVIII. Naisten työtuvat101*-105*

XIX. Verotusvalmistelukunta106*-107*

XX. Kaupunginmuseo108*-109*

XXI. Musiikkilautakunta110*-112*

XXII. Raittiuslautakunta113*-115*

XXIII. Urheilulautakunta116*-117*

XXIV. Maatalouslautakunta118*-124*

XXV. Kansanpuistot125*-130*

XXVI. Kaupungin yleisten töiden hallitus131*-146*

XXVII. Puhtaanapitolaitos147*-155*

Hakemisto156*-195*

 

Koko kirja