kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
36.
1923
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1926.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset
3-6

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa tai kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset6-20

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat20-40

4. Kaupungille kuuluvain rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat40-50

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat50-65

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat66-133

C. Muut asiat133-166

II. Rahatoimikamari167

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kysymykset kiinteän omaisuuden hankinnasta ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden siirrosta
167-171

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat171-203

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat203-213

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat213-244

C. Muut asiat244-260

III. Tilastokonttori1*-4*

IV. Satamahallitus5*-20*

V. Palotoimikunta21*-24*

VI. Köyhäinhoitolautakunta25*-43*

VII. Kaupunginkirjasto44*-50*

VIII. Rakennustarkastuskonttori51*-52*

IX. Majoituslautakunta53*

X. Holhouslautakunta54*-55*

XI. Oikeusaputoimisto56*-58*

XII. Sosialilautakunta59*-65*

XIII. Työnvälitystoimisto66*-73*

XIV. Naisten työtuvat74*-78*

XV. Vuokrantarkkailulautakunta79*-80*

XVI. Verotusvalmistelukunta81*-82*

XVII. Kaupunginmuseo83*-84*

XVIII. Musiikkilautakunta85*-8*7

XIX. Raittiuslautakunta88*-90*

XX. Urheilulautakunta91*

XXI. Maatalouslautakunta92*-10*

XXII. Kansanpuistot101*-103*

XXIII. Kaupungin yleisten töiden hallitus104*-116*

XXIV. Puhtaanapitolaitos117*-120*

Asialuettelo121*-153*

 

Koko kirja