kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
38.
1925
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1927.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIII

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset
3-11

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset11-15

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset16-29

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat29-41

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat41-59

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat59-117

C. Muut asiat117-151

II. Rahatoimikamari152

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kysymykset kiinteän omaisuuden hankinnasta ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutuksesta
152-155

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat156-192

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat192-209

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat210-247

C. Muut asiat247-260

III. Tilastokonttori1*-4*

IV. Satamahallitus5*-10*

V. Palotoimikunta11*-14*

VI. Köyhäinhoitolautakunta15*-37*

VII. Lastensuojelulautakunta38*-59*

VIII. Kaupunginkirjasto60*-67*

IX. Rakennustarkastuskonttori68*-70*

X. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta71*-72*

XI. Majoituslautakunta73*

XII. Holhouslautakunta74*-75*

XIII. Oikeusaputoimisto76*-79*

XIV. Sosialilautakunta80*-90*

XV. Ammattioppilaslautakunta91*

XVI. Työnvälitystoimisto92*-99*

XVII. Naisten työtuvat100*-103*

XVIII. Verotusvalmistelukunta104*-105*

XIX. Kaupunginmuseo106*-107*

XX. Musiikkilautakunta108*-110*

XXI. Raittiuslautakunta111*-113*

XXII. Urheilulautakunta114*-115*

XXIII. Maatalouslautakunta116*-121*

XXIV. Kansanpuistot122*-124*

XXV. Kaupungin yleisten töiden hallitus125*-137*

XXVI. Puhtaanapitolaitos138*-141*

Asialuettelo142*-179*

 

Koko kirja