kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
27.
1914
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1919.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause V

I. Kaupunginvaltuusto1-2

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat
1. Kaupunginasemakaavaa koskevat asiat
2-7

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat7-15

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat15-27

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat27-44

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat44-64

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat64-150

C. Muut asiat150-213

II. Rahatoimikamari213

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kaupungin kiinteän omaisuuden luovutusta koskevat asiat214-215

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat215-228

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat228-229

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat229-233

C. Muut asiat233-236

III. Liikennekonttori237-242

IV. Tilastokonttori243-251

V. Palotoimikunta252-260

VI. Vaivaishoitohallitus261-291

VII. Kasvatuslautakunta292-296

VIII. Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti297-299

IX. Kansanlastentarhat300-309

X. Kaupunginkirjasto310-319

XI. Kaupungin yleisten töiden hallitus ja rakennuskonttori320-363

XII. Majoituslautakunta364-373

XIII. Holhouslautakunta374-375

XIV. Oikeusaputoimisto376-379

XV. Sosialilautakunta380-392

XVI. Kunnan työnvälitystoimisto393-403

XVII. Verotusvalmistelukunta404-406

XVIII. Museolautakunta407-408

XIX. Musiikkilautakunta409-417

XX. Helsingin anniskeluosakeyhtiön tarkastaja418-420

Asiarekisteri421-455

Oikaistavia456

 

Koko kirja