Etä- ja verkko-opiskelu

Lukiokursseja voi opiskella myös etänä ja verkossa!

Konepajan aikuislukion opintojaksoja on tarjolla monipuolisesti sekä verkko- että etäopintoina. Järjestämme osan opinnoista myös striimattuna opetuksena.

Tutustu etä- ja verkko-opiskelun eri muotoihin!

Verkko-opinnoissa opiskelet itsenäisesti joustavalla aikataululla. Yleensä verkko-opinnoissa ei ole ollenkaan oppitunteja tai tapaamisia opettajan kanssa. Joihinkin verkko-opintojaksoihin voi kuulua koe, joka tehdään joko etänä opettajan ohjeiden mukaan tai koululla.

Verkko-opinnot vaativat sinulta itseohjautuvuutta ja motivaatiota. Vaikka verkko-opintojen aikataulu on joustava, tehtävät tulee kuitenkin palauttaa opettajan antaman aikataulun mukaisesti.

Kannattaa myös muistaa, että verkko-opinnot eivät ole helpompia tai vähätöisempiä kuin lähi- tai etäopetus. Päin vastoin verkko-opinnoissa tehtävää voi olla enemmän.

Etäopinnot ovat aikaan sidottuja tunteja, joille voit osallistua missä tahansa, kunhan sinulla on käytössä tietokone ja nettiyhteys. Etätunnit järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti, ja tapaat tunneilla sekä opettajan että muut opiskelijat. 

Etäopintojaksot näet opinto-oppaasta periodien sivuilta samasta tarjottimesta lähiopetuksen kanssa. 

Opinto-opas 2022-2023

Lähi+ETÄ  merkityille oppitunneille voit osallistua joko koululla tai etänä. Opettaja on aina luokassa, mutta hänellä on myös etäyhteys auki. Jos osallistut lähi+etä opetukseen, voit itse valita jokaisella kerralla, osallistutko opetukseen koululla vai kotona. Lähi+etä merkityillä opintojaksoilla on usein kuitenkin lähikoe, joten jos et pääse osallistumaan kokeeseen koululla, siitä kannattaa sopia hyvissä ajoin opettajan kanssa.