Tukea opiskelijalle

Ressun lukiossa opiskelijoille on tarjolla monenlaista tukea. Opinto-ohjausta saavat kaikki lukion opiskelijat, ja opiskeluhuollon tuki on kaikkien käytettävissä.

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden opiskelukykyä sekä yksilötyön että yhteisöllisen työn kautta. Lisäksi opiskeluhuolto huolehtii oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Oppilaitos huolehtii lakisääteisten opiskeluhuoltoryhmien olemassaolosta ja niiden säännöllisistä kokoontumisista.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaajat, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja, aineenopettaja, opiskelijaedustaja ja huoltajien edustaja. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmää ja sen työskentelyä johtaa rehtori. Ryhmä kokoontuu 6-8 kertaa lukuvuoden aikana. Opiskelijakunnan hallitus valitsee opiskelijoiden edustajan ja huoltajien edustaja tulee vanhempainyhdistyksestä.

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän lisäksi oppilaitoksessa toimii tarvittaessa yksilön tueksi koottavia opiskeluhuollon asiantuntijaryhmiä.

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmät

Yksilökohtaisen opiskelijahuollon toiminnassa tapauskohtaisesti koottavalla asiantuntijaryhmällä on keskeinen rooli. Asiantuntijaryhmän kokoaa se henkilö, joka ensimmäisenä havaitsee yksilöllisten opiskeluhuoltopalveluiden tarpeen. Ryhmä kootaan opiskelijan toiveen mukaisesti. Opiskelijahuollon palvelut ovat opiskelijalle vapaaehtoisia. Opiskelijalta (tai tietyissä tapauksissa huoltajalta) pitää saada lupa hänen asioidensa käsittelyyn.

Helsingin lukioissa opiskelijat voivat saada opinnoissaan erityistä tukea. Esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa on mahdollisuus erityisjärjestelyihin, mikäli siihen on tarvetta. Lisätietoa saa erityisopettajalta.

Opiskeluhuollon työntekijöiden yhteystiedot löydät yhteystiedot -sivulta.

Me autamme sinua

Opinto-ohjauksen tarkoitus on tukea opiskelijaa lukio-opinnoissa sekä jatko-opintojen suunnittelussa. Opinto-ohjaukseen kuuluvat pakolliset opinto-ohjauksen kurssit, erilaiset infot ja henkilökohtaiset tapaamiset opon kanssa.Opinto-ohjaajat haastattelevat kaikki toisen vuoden opiskelijat. Lisäksi opiskelijat voivat tulla keskustelemaan opojen kanssa mistä tahansa lukio- tai jatko-opintoihin liittyvistä asioista. Opoille voi varata ajan sähköisestä ajanvarauskalenterista, jonka linkki löytyy Wilman etusivun alareunasta kohdasta linkit.

Opojen huoneet sijaitsevat Kalevankadulla 2. kerroksessa kanslian vieressä ja Ruoholahdenkadulla kuudennessa kerroksessa, huone 605.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Lukion kuraattorin tehtävä on tukea opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelukykyä ja opintojen etenemistä. Kuraattori toimii lukiossa sosiaalityön asiantuntijana. Kuraattorin työn painopiste on ennaltaehkäisevässä yksilö- ja yhteisötason työssä, sisältäen myös verkostoissa työskentelyä. Kuraattori tarjoaa luottamuksellista, vapaaehtoisuuteen perustuvaa keskusteluapua, palveluohjausta ja neuvontaa opiskelijan erilaisissa elämäntilanteissa. Tällaisia elämäntilanteita voivat olla esimerkiksi haasteet opiskelussa, ajanhallinnassa, ihmissuhteissa, mielialassa tai itsenäistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelija voi itse ottaa yhteyttä kuraattoriin. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorestaan tai haluavat keskustella nuoren tilanteesta. Kuraattori tekee yhteistyötä huoltajien lisäksi myös koulun henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuraattori toimii opiskeluhuoltoryhmän jäsenenä.

Kuraattori on tavattavissa koululla pääsääntöisesti kaikkina muina päivinä paitsi keskiviikkoisin. Kuraattorille voit varata ajan Wilman kautta, puhelimitse tai tekstiviestillä. 

Kuraattorin yhteystiedot

Lukion psykologin tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä tukea opiskeluja. Häntä voidaan tarvita silloin, kun pulmat liittyvät opiskeluun, stressin hallintaan, tunne-elämään, ihmissuhteisiin tai elämän muutoksiin.

Nuori voi itse ottaa yhteyttä psykologiin. Yhteyttä kannattaa ottaa jo silloin, kun ongelmat ovat pieniä. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä psykologiin, kun he ovat huolissaan nuorestaan tai kun he esim. haluavat keskustella nuoren elämäntilanteeseen vaikuttavista asioista.

Psykologi on tavoitettavissa yleensä maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin pohjakerroksessa terveydenhoitajan viereisessä huoneessa (poikkeuksista on ilmoitus ovella).

Ma-pe psykologille voi jättää viestin puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli otat yhteyttä sähköpostitse, kirjoita puhelinnumero, johon psykologi voi sinulle tarvittaessa soittaa. (Muistathan, että sähköpostissa ei ole suositeltavaa lähettää arkaluonteisia henkilötietoja.)

Psykologien yhteystiedot

Lukion erityisopettaja auttaa opiskeluun liittyvissä pulmissa ja antaa tukea oppimisvaikeuksiin sekä tukee opiskelijan hyvinvointia, ja jaksamista. Erityisopettaja myös suunnittelee opiskelijan pedagogiset tukitoimet yhteistyössä aineen opettajien kanssa ja kirjaa ne yhdessä opiskelijan kanssa hänen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa. 

Jokainen opiskelija, joka haluaa tukea opiskelutaitoihin voi varata ajan erityisopettajalle missä tahansa vaiheessa lukio-opintojaan. Ajan voi varata esimerkiksi motivaatioon, keskittymiseen, tehtävien aloittamiseen, ajanhallintaan tai opiskelutekniikoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi erityisopettaja tekee tarvittaessa opiskelijan kanssa ylioppilaskokeen erityisjärjestelyhakemuksen YTL:lle. 

Sovi tapaamisesta erityisopettajan kanssa ja ilmoita aineenopettajalle etukäteen, jos tapaaminen osuu oppitunnin päälle. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä erityisopettajaan. Yhteyttä kannattaa ottaa rohkeasti pieneltäkin tuntuvasta asiasta, jottei se kasva suuremmaksi. 

Erityisopettajan yhteystiedot

Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä puhelimitse tai Wilma-viestitse. Tietosuojasyistä sähköposti ei ole käytettävissä.

Opiskeluterveydenhuollon perustehtävänä on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä valvoa opiskeluympäristön terveydellisiä oloja. Opiskeluterveydenhuolto toimii asiakaslähtöisesti, luottamuksellisesti ja oikeudenmukaisesti opiskelijan yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Opiskeluterveydenhuolto vahvistaa nuoren omia voimavaroja, torjuu syrjäytymistä, tukee nuorta aikuistumisessa ja vahvistaa nuoren elämänhallintaa.

Opiskelija saa sairaanhoitopalvelut pääsääntöisesti oman asuinalueensa terveysasemalta ja ulkokuntalainen opiskelija siltä terveysasemalta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Kaikki päätoimisesti Helsingissä opiskelevat voivat kotikunnastaan riippumatta saada suun terveydenhuollon palveluja Helsingin terveyskeskuksesta. Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat käyttäjilleen vapaaehtoisia.

Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö toimii yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön kanssa opiskelijahuoltoryhmässä tai hyvinvointityöryhmässä. Opiskelijahuoltoryhmässä voidaan esimerkiksi yhdessä sopia opiskelijalle järjestettävästä tuesta ja työnjaosta. Moniammatillista yhteistyötä tehdään myös alueen muiden toimijoiden kanssa.

Opiskelijoiden terveyden edistämiseksi opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkastetaan joka kolmas vuosi. Tarkastus tehdään yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon, oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain.

Terveydenhoitajan yhteystiedot

Hammashuolto

Osana opiskeluterveydenhuoltoa kaikki päätoimisesti Helsingissä opiskelevat voivat kotikunnastaan riippumatta hakea suun terveydenhuollon palveluja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hammashoitoloista. Suun terveydenhuollon palvelut koskevat siis myös ulkokuntalaisia. Käynnillä tulee pyydettäessä esittää opiskelutodistus. Opiskelijat voivat halutessaan hakeutua myös oman kotikuntansa terveyskeskuksen asiakkaiksi.

Helsingin kaupungin Suun terveydenhuollossa annettu hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Aika varataan keskitetystä ajanvarauksesta p. 09 310 51400. Puhelinpalvelu on avoinna ma-to klo 07-18 ja pe klo 07-15. Keskitetyssä ajanvarauksessa on käytössä takaisinsoittopalvelu.

Kiireellisessä tilanteessa ajan voi varata Maisan kautta tai soittamalla asiakaspalveluun p. +358 9 310 51400 ma-pe klo 7-14. Aikuisten hammaspäivystys auttaa sinua arkisin klo 8-15 Suu- ja hammaskeskuksessa (Haartmaninkatu 1 D) sekä Kalasataman hammashoitolassa (Työpajankatu 14 A). Lapset ja nuoret saavat kiireellistä hoitoa arkisin pääasiassa oman asuinalueen hammashoitolassa.

Hammashoidon päivystys iltaisin ja viikonloppuisin

Arkisin klo 14-21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-21 hammaspäivystys toimii Puistosairaalassa (entinen Lastenklinikka). Soita p. 09 471 71110 ennen kuin lähdet ilta- ja viikonloppupäivystykseen, niin saat arvion hoidon tarpeen kiireellisyydestä.

Hammashoidon päivystys öisin

Yöaikaan toimii suusairauksien yöpäivystys Meilahden yhteispäivystyksessä Haartmanin sairaalassa (Haartmaninkatu 4).

Soita Päivystysapuun p. 116 117, ennen kuin lähdet yöpäivystykseen, niin saat arvion hoidon tarpeesi kiireellisyydestä.”

Lue lisää opiskeluhuollon palveluista