Opiskelu

Ressun lukiossa on tiede- ja tutkimuspainotus. Opiskelija voi jo lukioaikana tutustua yliopisto-opiskeluun eri oppiaineiden opiskelun yhteydessä.

Ressun lukion opinto-opas(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (sisältö ei täytä saavutettavuusvaatimuksia)

Yliopistoyhteistyötä ja tiedekursseja

Yliopistovierailuja ja yhteistyötä tehdään eri oppiaineissa. Opiskelija voi valita myös koulukohtaisia tiedekursseja – lukuvuosittain vaihdellen esim. fysiikan ja kemian työkurssit, tähtitiede, biokemia, robotiikka, tekoäly, sosiaalipsykologia, eksistentialismi, maastoekologia, taloustiede tutuksi, yritysmaailma. Kurssien toteutuminen on riippunut osallistujamäärästä ja resurssitilanteesta.

Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan kilpailuihin sekä tiede-ja taideprojekteihin (mm. äidinkielen ja vieraiden kielten kirjoituskilpailut, tietotekniikan, kemian, biologian, fysiikan ja matematiikan kilpailut sekä historiaan, filosofiaan ja taloustietoon liittyvät kilpailut).

Opiskele kieliä ja suorita kielitutkintoja

Ressun opiskelija voi pakollisten kurssien lisäksi opiskella kiinnostuksen mukaan vieraita kieliä, kuten ranskaa, saksaa ja venäjää.

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ranskan ja saksan kielen viralliset kielitutkinnot (DELF, Sprachdiplom). Kiinnostuksen mukaan voi myös syventyä matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin tai humanistisiin ja yhteiskunnallisiin aineisiin.

Monipuolisuutta myös taito- ja taideaineissa

Myös taideaineissa tarjotaan paljon kursseja. Viime vuosina on tarjottu esimerkiksi seuraavia erikoiskursseja: taidegrafiikka, elokuva- ja valokuvauskurssit, bändikurssi ja luovan kirjoittamisen kurssi. Ressussa on toteutettu vuosittain myös teatteri-musikaali produktio. 

Liikunnassa voi omien kiinnostusten mukaan valita perinteisten lajien lisäksi vaikkapa seinäkiipeilyä, jousiammuntaa, purjehdusta, laskettelua tai tanssia.

Ressun lukion opiskelijat voivat suorittaa lukiodiplomin draamassa ja teatteritaiteessa, kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa ja mediassa.

Ressun erilaisia kerhoja

Ressussa opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua monipuoliseen tieteelliseen ja taiteelliseen harrastustoimintaan, esim. koululehdet, shakkikerho, teatteriryhmät, kuoro, bändit ja orkesterit. Koululla on ollut resurssitilanteesta riippuen kansainvälistä yhteistyötä opiskelijavaihtoineen. Viime vuosina yhteistyötä on tehty  Italian, Viron, Italian, Ranskan ja Saksan kanssa.

Tutustu Ressun kerhoihin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).