Tutustu ja hae Ressuun

Ressun lukio on maineikas ja korkeatasoista opetusta tarjoava koulu Helsingin ydinkeskustassa. Vuonna 1891 perustettu Helsingin Suomalainen Realilyseo, nykyään virallisesti Ressun lukio, on yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä lukiosta.

Ressu tarjoaa lukiona laaja-alaista ja yleissivistävää korkeatasoista opetusta kaikissa aineryhmissä. Koulussa on tiedepainotus ja taideaineet ovat monipuolisen harrastustoiminnan ohella oleellinen osa koulua.  Koulusta on perinteisesti jatkettu parhaimpiin yliopistoihin Suomessa ja ulkomailla. Ressun opiskelijat saavat korkeatasoiset lähtökohdat jatko-opinnoille ja elämälle. Tutustu Ressun lukion opiskelijoiden uratarinoihin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ( sisältö ei täytä saavutettavuusvaatimuksia ).

Koulumme on tunnettu hyvästä työskentelyilmapiiristään, kansainvälisestä hengestään sekä lukuisista opetusalan kehityshankkeista ja -kokeiluista. Ressussa on erinomaista opiskella, onnistua, kasvaa ja työskennellä. Ressun lukiolla on vahvat perinteet, mutta samalla se on aina ollut moderni ja edistyksellinen.

Yhteisinä arvoinamme korostamme laajaa ja syvällistä yleissivistystä, oppimisen iloa, vastuullisuutta, tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä ja perinteitä.

Ressun lukiolla on Vihreä lippu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) -sertifikaatti.

Ressun lukion esittelyvideo SU, tekstitys poltettuna videoon

Tervetuloa Ressun lukioon!

Ressuun lukio on maineikas ja korkeatasoista opetusta tarjoava koulu Helsingin ydinkeskustassa. Vuonna 1891 perustettu Helsingin Suomalainen Realilyseo, nykyään virallisesti Ressun lukio, on yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä oppikouluista.
Ressun lukio tarjoaa laajaa ja syvällistä yleissivistystä. Ressun opiskelijat saavat korkeatasoiset lähtökohdat jatko-opinnoille ja elämälle. Koulusta on perinteisesti jatkettu parhaimpiin yliopistoihin Suomessa ja ulkomailla.

Koulumme tunnetaan hyvästä työskentelyilmapiiristään, kansainvälisestä hengestään sekä lukuisista opetusalan kehityshankkeista ja -kokeiluista. Ressussa on erinomaista opiskella, onnistua, kasvaa ja työskennellä. Ressun lukiolla on vahvat perinteet, mutta samalla se on aina ollut moderni ja edistyksellinen. 

Yhteisinä arvoinamme korostamme laaja-alaista yleissivistystä, oppimisen iloa, vastuullisuutta, tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä ja perinteitä.

Arvokas uusrenessanssirakennus vuodelta 1892 Helsingin ydinkeskustassa on täydellisesti perusparannettu ja toimii erinomaisena opiskeluympäristönä kaikissa oppiaineissa erikoisluokkineen ja kuntosaleineen. Ressussa yhdistyvät kokemus, lyömätön sijainti ja nykyaikaisuus. Lähiympäristössä sijaitsevat museot, teatterit, kirjastot, liikuntakeskukset, ooppera, yliopistot ja muut keskustan palvelut takaavat, että kaikki tarvittava on lähellä. Riippumatta asuinpaikasta kouluun pääsee kaikilla liikennevälineillä. Ressukampukseen kuuluva Ressun IB lukion koulurakennus on samoin täysin modernisoitu oppimisympäristö ja useine laboratoriotiloineen.

Ressu tarjoaa lukiona laaja-alaista ja yleissivistävää korkeatasoista opetusta kaikissa aineryhmissä. Koulussa on tiedepainotus ja taideaineet ovat monipuolisen harrastustoiminnan ohella oleellinen osa koulua. Ressun lukiossa on laaja ja tasokas opintojaksotarjonta. Koulukohtaisia soveltavia opintojaksoja tarjotaan kaikissa oppiaineissa. Opiskelija voi valita tavoitteisiinsa parhaiten sopivat opintojaksot ja esimerkiksi vieraiden kielten ohjelma on monipuolinen. Tiedepainotuksen kautta opiskelija voi lukioaikanaan tutustua yliopisto-opiskeluun, yliopistoihin ja tiedekilpailuihin. 

Tarjolla on ollut tarjolla koulukohtaisia opintojaksoja, kuten tekoälyn perusteet, ihminen opintojakso, eksistentialismi,  kemian ja fysiikan työkurssit, ympäristövaikuttaminen, ilmastonmuutos, sosiaalipsykologia, sotahistoria, robotiikka, talouden ja yrittäjyyden opintojakson taloustiede tutuksi ja yritysmaailma sekä teatteri-,musikkaali produktio. Historian on opintoretki toteutettu Turkuun sekä biologian maastoegologian opintojakso Repovedelle,  Ressussa voi tehdä musiikin, kuvataiteen ja liikunnan lukiodiplomin. Koulussamme voi suorittaa ranskan (DELF) ja saksan kielen (Deutsches Sprachdiplom) viralliset kielitutkinnot. Ressulla on runsaasti kansainvälistä yhteistyötä opiskelijavaihtoineen. Kansainvälistä yhteistyötä olemme tehneet resurssitilanteesta riippuen monin eri tavoin Ranskan, Saksan, Viron, Italian ja Ruotsin suuntaan.

Opiskelijat pääsevät lukioaikana osallistumaan erilaisiin hankkeisiin, tilaisuuksiin ja juhliin. Koulussamme toimii koululehti Pärskeitä, urheilujoukkueita, bändejä, tanssiryhmiä, kuoroja, klassisen musiikin kokoonpanoja, shakki-, matematiikka-, väittely-, tanssi-, pelikerhoja sekä teatteriryhmiä.  Opiskelijat pääsevät vaikuttamaan te¬hokkaasti koulun toimintaan.  Opiskelijakunnan hallituksella on edustus ja äänioikeus kes¬keisissä hallintoelimissä. Ressun opiskelijakunta järjestää vuosittain kymmeniä tapahtumia kuten kulttuuriviikon ja erilaisia teemaapäiviä.  Opettajakuntamme koostuu monipuolisista opetusalan huippuammattilaisista ja olemme myös opetusharjoittelukoulu. Ressun alumniyhdistykset Ressut ry, Eslok ja koulun oma vanhempainyhdistys tukevat koulun toimintaa vahvasti. 

Ressulla on kouluna vahvat perinteet, mutta samalla Ressu on ollut aina moderni, edistyksellinen, avarakatseinen ja kehittyvä. Tämän päivän maailmassa osaamisen ja tietämisen merkitys on lisääntynyt entisestään. Ressulla on erinomaiset mahdollisuudet kerätä tieto- ja taitopääomaa, sillä koulun laaja opintojaksotarjonta ja valinnaisuus antavat jokaiselle ressulle mahdollisuuden itselleen parhaiten soveltuvaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Tämä antaa hyvän tilaisuuden harjoitella oman elämän suunnittelua ja hallintaa. Ressun on kuulunut aina yhdessä tekeminen ja yhteenkuuluvuus myös oppituntien ulkopuolella.
Uskon, että ressuista kasvaa rohkeita, ennakkoluulottomia ja kyvykkäitä persoonallisuuksia, jotka osaavat käyttää hyväkseen koulun tarjoamia mahdollisuuksia ja antavat panoksensa koulun ja toisten ressujen hyväksi kouluaikana sekä tulevaisuudessa.

Ari Huovinen
Rehtori

Helsingin Suomalainen Reaalilyseo Ressu perustettiin Suomen keisarillisen senaatin päätöksellä vuonna 1891. Perustettaessa koulu oli Helsingin ensimmäinen reaaliaineille ja uusille kielille perustuva koulu, sillä muut helsinkiläiskoulut toimivat vielä vanhalla latinakouluperiaatteella.

Ressu oli tarkoitettu kaupan, teollisuuden ja valtion virkakunnan palvelukseen aikoville helsinkiläispojille. Koulu oli juuri perustavoitteensa takia myös ensimmäinen pääkaupungin kouluista, jossa oli mahdollisuus saada keskikoulun päästötodistus.
Ensimmäisen lukuvuotensa Ressu toimi Normaalilyseon rehtorin virka-asunnossa, mutta jo syksystä 1892 koulu siirtyi valtion prof. Aspilta ostamaan entiseen fysikaalisen hoitolaitoksen rakennukseen. Mainittu rakennus muodostaa yhä nykyisen koulutalon Annankadun puoleisen pään kaksi alinta kerrosta.

Oppilastulva pakotti jo vuonna 1895 rakentamaan taloon kolmannen kerroksen ja lisäsiiven Vladimirinkadun – nykyisen Kalevankadun – suuntaan. Vuosien 1912– l914 uudisrakennustöissä Ressun rakennus sai miltei täsmälleen nykyisen muotonsa, sillä vuosina 1980– l981 suoritettu perusteellinen peruskorjaus toi ulkonaisesti vain koulurakennuksen sisäpihalle näkyvän yhden muutoksen – paloturvallisuuden vaatiman porrashuoneen.

Helsingin keskustassa kahden muun tunnetun rakennuksen Vanhan Kirkon ja Tornin välissä aina toiminutta Ressua on vain kerran uhannut siirto muualle. Valtion talouden ollessa 1960-luvun lopulla ahtaalla suunniteltiin kalliin ydinkeskustan tontin myyntiä ja koulun siirtämistä Ilmalan alueelle. Koulun silloisten opettajien ja oppilaiden sekä ennen kaikkea entisten ressujen ponteva vastarinta aiheutti hankkeen raukeamisen.

Miten Suomalaisesta realilyseosta tuli virallisesti Ressu?

Ressun nimenmuodostus on pala suomalaista kouluhistoriaa. Koululle aivan alusta alkaen kutsumanimen antaneesta ensimmäisestä virallisesta nimestä jätettiin sana reaali pois vuonna 1914 silloisten oppikoulujen lukusuunnitelmien yhtenäistyessä reaaliaineiden suuntaan.

Toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1950 kieliriitojen pääkaupungissa laannuttua nimestä jätettiin pois sana suomalainen. Helsingin siirtyessä 1970-luvun puolivälissä peruskoulujärjestelmään tarjottiin koululle nimeksi Kalevankadun, Kampin tai Lönnrotin yläaste ja lukio.

Ressun 85-vuotisjuhlaan kokoontuneet entiset ressut järjestivät tuolloin eri suuntiin suunnatuin kampanjoin voimakkaan julkisen mielipiteen vanhan tunnetun nimensä puolesta, ja niinpä Ressu sai säilyttää entisen nimensä. Tosin kutsumanimi virallistettiin tekemällä koulusta Ressun yläaste ja Ressun lukio.

Kerran ressu, aina ressu

Peruskoulujärjestelmän toteutuminen toi Ressulle mukanaan kaksi syvää muutosta. Lukuvuoteen 1977–1978 asti poikakouluna toiminut Ressu muuttui yhteiskouluksi, ja samalla koulu siirtyi valtiolta Helsingin kaupungin koululaitoksen osaksi.

Vuosikymmeniensä aikana Ressu on kokenut monia opetuksellisia uudistuksia ja myös murrosvaiheita. Alkuvaiheitten pioneerikautta seurasivat koulun voimakkaan kasvun aiheuttamien ongelmien sävyttämät 1920- ja 1930-luvut.

Aivan toisen maailmansodan alla Ressussa käynnistyi ensimmäisenä kouluna Suomessa pitkän ranskan eli A-ranskaa opiskelevien linja, mikä nykyään jatkuu elinvoimaisena ranskan opiskeluna. Toisen maailmansodan jälkeen koulu sai osansa huimasti kasvaneesta oppikoulun suosiosta, koulussa onkin opiskellut ajoittain liki 800 oppilasta.

Suomalaisen koulutuspolitiikan etsiessä  uudistumiselleen ja kansainvälistymiselleen uusia tienviittoja on perinteikäs koulu ollut jälleen monella tapaa uudistuva koulu. Lukuvuodesta 1987-l988 lähtien oli Ressu  mukana luokattoman lukion kokeilussa ja lukuvuodesta 1989-1990 alkaen on koulussa on toteutettu syvää lukion tuntijaon valinnaiskokeilua. Ressu hyväksyttiin vuonna 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön valinnaiseen tuntijakokeiluun.

Ressun lukiossa aloitettiin tiedepainotteinen opetus vuonna 2008, ja opiskelijoita on kannustettu osallistumaan erilaisiin tiedekilpailuihin, suomenkielisiin ja eri vieraiden kielten kirjoituskilpailuihin ja muihin vastaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Näissä ressut ovat vuosien mittaan menestyneet erittäin hyvin. 

Ressun lukio sai kansainvälisen IB:n (International Baccalaureate) jäsenyyden syksyllä 2002, jolloin ensimmäiset opiskelijat aloittivat Ressun IB-linjalla IB Diploma Programmen valmistavan vuoden. Vuonna 2021 Ressun IB lukion Ruolahden koulurakennus valmistui ja IB opetus siirtyi uusiin tiloihin.

Ressua on sen taipaleen aikana ehtinyt käydä yli 15 000 oppilasta. Tähän pääkaupungin mutta myös koko maan kohtaloihin monella tapaa vaikuttaneeseen pääkaupunkiseudun poikien ja tyttöjen ressulaisjoukkoon on ymmärrettävästi kuulunut suuri määrä kaikkien alojen kärkinimiä. Eräänlaisina ääripäinä merkittävyyden moninaisuudesta tuosta ressuryhmästä voisi mainita vaikkapa Ida Paulin, Stigin, Riku Rantalan, Tunna Milonoffin, Katri Saarikiven, Katariina Sourin, Tommi Korpelan, Jukka Kuoppamäen, Mikko Puumalaisen ja Väinö Tannerin.

Mielestäni paljon tärkeämpää kuin luetella kymmeniä ja satoja huomattavien ressujen nimiä on väittää, että Ressun yli sata  kolmekymmentä vuotta ovat antaneet jokaiselle kouluansa käyneelle oppilaalle rahtusen "ressulaisuutta ", jolla on hyvät toverisuhteet ja mahdollisuudet rakentaa menestyksellä sekä Helsinkiä että koko Suomea.

"Kerran ressu - aina ressu "

Ari Huovinen

Rehtori

Ressun lukiolla on vahvat perinteet, mutta samalla Ressu on aina ollut moderni, edistyksellinen, avarakatseinen ja kehittyvä. Perinteistä muistuttavat esimerkiksi juhlasalin vanhat seinätekstit, joiden viesti sopii nykyisille ja tulevillekin ressuille:
“Etsi totuutta!” 
“Tee työsi ilolla ja velvollisuutesi kunnialla!” 

Alla voit tutustua tarkemmin Ressun lukion eetokseen. Termi eetos on peräisin antiikin Kreikasta; meillä Ressussa se merkitsee ressujen eettistä asennoitumista ja luonteenpiirteitä.  

Ressu on utelias ja haluaa oppia uutta
Ressu on kiinnostunut siitä, mitä maailmassa tapahtuu.  
Ressu uskaltaa ajatella kriittisesti ja oppii tekemään tutkimusta.  
Ressu ottaa aktiivisesti osaa yhteisten asioiden hoitamiseen lähellä ja kaukana. 

Ressu viestii ja vaikuttaa
Ressu arvostaa ihmisiä ympärillään ja on kiinnostunut muiden mielipiteistä. 
Ressu kokeilee erilaisia viestinnän keinoja löytääkseen oman tyylinsä.
Ressu osaa tehdä töitä sekä ryhmässä että yksin.
Ressu uskaltaa käyttää kielitaitoaan. 

Ressu kehittää itseään pitkäjänteisesti ja monipuolisesti
Ressu uskaltaa olla oma aloitteinen. 
Ressu oppii kestämään epävarmuutta ja ottamaan riskejä.
Ressu on rehellinen.
Ressussa on mahdollisuus löytää omia vahvuuksia ja intohimon kohteita kokeilemisen ja erehtymisen kautta, innostavien ihmisten ympäröimänä!
Yksikään ressu ei ole valmis tullessaan lukioon, vaan tämä on paikka, jossa yhdessä harjoitellaan tulevaisuudessa tarvittavia opiskelu ja vuorovaikutustaitoja. 

Ressun lukiossa opiskelijoiden harrastustoiminta on erittäin vilkasta. Opiskelijoiden toimesta uusia kerhoja syntyy ja vanhoja lakkautetaan tai toisinaan vuosien hiljaiselon jälkeen herätellään uudestaan toimintaan.

Tutustu tällä hetkellä aktiivisiin Ressun kerhoihin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ( ei saavutettavaa sisältöä ).

Viime vuosina on toteutettu muun muassa seuraavanlaisia kerhoja normaalien oppituntien ulkopuolella:

 • VERSO ympäristökerho
 • koulun urheilujoukkueet
 • musikaalit, teatteri
 • bänditoiminta, orkesteri, kuorot, lauluyhtyeet…
 • Shakkikerho
 • Debate Club
 • matematiikkakerho
 • Pärskeitä –lehden kerho
 • Rukouspiiri
 • Roolipelikerho
 • Elokuvakerho
 • Cooking Club
 • Kirjallisuuskerho
 • Käsityökerho
 • Politiikkakerho
 • Game development