Tiedepainotus

Ressussa on tiedepainotus ja taideaineet ovat monipuolisen harrastustoiminnan ohella oleellinen osa koulua. Ressussa painotamme tieteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämistä. Opiskelijat harjaantuvat työskentelemään akateemisen maailman keskeisten tietojen, taitojen sekä arvojen ja rehellisyyden periaatteiden mukaisesti.

Ressun opiskelijat saavat korkeatasoiset jatko-opintovalmiudet ja hyvät lähtökohdat elämään.

Tiedepainotus näkyy laaja-alaisena yleissivistävänä opetuksena, harrastustoiminnoissa ja Ressun omilla opintojaksoilla. Opiskelijat tutustuvat eri tieteenalojen tutkimuksiin ja tutkimustapoihin. Kannustamme opiskelijoita osallistumaan kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin sekä tutkimusprojekteihin.

Järjestämme eri oppiaineissa mahdollisuuksien mukaan tutkija- ja asiantuntijavierailuita sekä muunlaista korkeakouluyhteistyötä. Studia Ressu-luentosarjassa esiintyy usein tiedemaailmassa ansioituneita entisiä ressuja (katso lisätietoa alempana).

Studia Ressu -luentosarja

Studia Ressu on Ressut ry:n yhteistyössä Ressun lukion ja opiskelijakunnan kanssa järjestämä mielenkiintoinen luentosarja opiskelijoille ja yhdistyksen jäsenille. Ideana on, että eri aloilla ansioituneet entiset ressut tulevat kertomaan ammateistaan ja valottamaan opiskelijoille työelämää alojensa näkökulmasta.

Lue lisää Ressut ry:n verkkosivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).