Opiskelijakunta

Ressun lukiossa opiskelijakuntaa kuunnellaan, ja opiskelijakunnalla on erittäin keskeinen osa koulun kehittämisessä ja toiminnassa.

Opiskelijakunnan hallituksen edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus opettajainkokouksissa ja oma pykälänsä esityslistassa. Koulun johtokunnassa vaikuttaa kaksi opiskelijajäsentä. Opiskelijoita kuullaan jokaisessa tärkeässä asiassa, kuten opetussuunnitelman uudistamisessa ja uusien opettajien valitsemisessa. Palautetta opiskelijoilta saadaan myös ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien kautta. Ressun lukion opiskelijat ovat mukana koulun koko lukuvuoden suunnittelussa.

Opiskelijakunnan hallituksen edustajat (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja tarvittaessa muitakin hallituksen edustajia) tapaavat rehtorin säännöllisesti noin joka toinen viikko etukäteen sovittuina aikoina, jolloin vaihdetaan ajatuksia molemmin puolin. Kaikissa keskeisissä lukion työryhmissä on opiskelijakunnan edustus. Myös yhteistyö opettajakunnan sekä ja Ressun lukion koti ja koulu ry:n kanssa on tiivistä. Kaikissa Ressun lukion koti ja koulu ry:n hallituksen kokouksissa on opiskelijakunnan edustajia sekä kolme edustajaa Ressut ry:n hallituksen kokouksissa. Monet lukion opiskelijakunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti Suomen lukiolaisten liiton toimintaan sekä SLL:n Stadin lukiolaisten toimintaan. Opiskelijakunnan hallitus vaihtuu jokavuotisessa koko opiskelijakunnan syyskokouksessa, ja abijäsenten lähdettyä hallitusta täydennetään lukuvuoden toisessa yleiskokouksessa kevättalvella.

Opiskelijakunnan toimisto Koppi sijaitsee koulun ykköskerroksessa. Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluu lukuvuonna noin 20 jäsentä. Ressun lukion opiskelijakunnan toiminta on erittäin aktiivista. Ohjelmaan kuuluu pääasiassa tapahtumien järjestämistä ja virkistystoiminnan ylläpitämistä. Vuoden aikana järjestetään monenlaisia tapahtumia, kuten hyvinvointiviikko, joulujuhla, kulttuuriviikko ja kevätjuhla. Lukuvuoden aikana hallitus vastaa muun muassa valokuvauksen onnistumisesta yhdessä opiskelijakunnan ohjaavan opettajan kanssa ja organisoi opiskelijoiden lokeroiden käytön. Syys- ja kevätlukukaudella opiskelijakunnan hallitus osallistuu Ressun päivän suunnitteluun ja toteutukseen.

Ressun opiskelijakunnan hallitukset valitaan äänestysellä ja jokainen koulun opiskelija voi asettua ehdolle. Hallituksen toimintaa voi lisäksi osallistua ilman virallista roolia esim. erilaisten työryhmien, avoimien kokousten ja tapahtumien kautta. Aktiivinen osallistuminen hallituksen toimintaan opettaa paljon, antaa mahdollisuuden olla vaikuttamassa opiskelijoille tärkeissä asioissa ja tuottaa paljon hienoja muistoja ja kokemuksia.

Ressun OPKH:lla ei tällä hetkellä ole virallisia nettisivuja/blogia, mutta sosiaalisen median tilejä löytyy. Instagramista ja Snapchatistä löytää @ressunopkh. Näiden lisäksi käytetään suljettua Facebook-ryhmää ja avointa Instagram-tiliä viestintäkanavana.

Ressun opiskelijakunta Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)