Opinnot

Tutustu Ressun lukion opintojaksoihin sekä Helsingin verkkolukioon. Tässä osiossa on tietoa myös diplomeista, kielitutkinnoista ja ylioppilastutkinnosta.

Voit tutustua opintojaksoihimme opetussuunnitelman osiossa Oppiaineet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Ressussa järjestämme eri oppiaineissa mahdollisuuksien mukaan valinnaisia opintojaksoja: valtakunnallisia, kaupunkitasoisia sekä meidän omia lukiokohtaisia. Valinnaisten opintojaksojen toteutumiseen tiettynä lukuvuonna vaikuttaa muun muassa se, ilmoittautuuko niille riittävästi opiskelijoita.

Lukio-opintoihisi tulee sisältyä vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja.

Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintoja kaupungin yhteisen tarjonnan kautta. Siirry Verkkolukion sivuille.

DELF (Diplôme d’études en langue française)

DELF (Diplôme d’études en langue française) on ilmainen Ranskan valtion järjestämä virallinen kielitutkinto, josta saatu todistus (diplôme) pätee ympäri maailmaa. Tutkinto sopii jokaiselle, joka tarvitsee virallisen todistuksen ranskan kielen taidostaan ammattia tai jatko-opintojaan varten.

Kokeeseen voi osallistua kaikki EI ranskaa äidinkielenään puhuvat.

Koe järjestetään Ressussa keväällä. Koe jakautuu suulliseen ja kirjalliseen osioon. Aamupäivällä on kaikille osallistujille yhteinen kirjallinen osio, jossa on kuullun ymmärtäminen, aukkotehtäviä, kysymyksiin vastaamista ja kirjoitelma (siis samaa kuin koulun tavallisissa kokeissa). Iltapäivällä on HENKILÖKOHTAINEN puhekoe, jossa keskustellaan esim. nk. tavallisista aiheista, säästä, koulusta, harrastuksista tms. Ylemmillä tasoilla keskustellaan vaikeammista aiheista.

Saksan kielidiplomi - Deutsches Sprachdiplom - DSD

Saksan kielidiplomi, Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz eli DSD on virallinen kielitutkinto, josta vastaavat Saksan liittotasavallan opetusviranomaiset.

Kielidiplomikokeet koostuvat neljästä osiosta, jotka mittaavat tekstin tuottamisen taitoa, kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä ja suullista kielitaitoa. Koko tutkinto suoritetaan koulussamme. Kirjalliset kokeet tarkastetaan ja arvioidaan Saksassa, mutta suullinen koe arvioidaan Ressussa. Tutkinnon suorittaminen on Ressun lukion opiskelijoille maksutonta.

DSD I vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 ja sitä voi hyödyntää mm. haettaessa työharjoitteluun tai työhön saksalaiselle kielialueelle.

DSD II vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2 tai C1 ja yhdessä suomalaisen ylioppilastutkintotodistuksen kanssa se avaa ovia Saksan, Itävallan tai Sveitsin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

DSD-kokeita järjestetään vuosittain yli 60 maassa virallisesti hyväksytyissä DSD-kouluissa, joihin Ressun lukiokin kuuluu.

Kysy lisää DSD-tutkinnon suorittamisesta saksankielen opettajilta.