Tukea opiskelijalle

Medialukiossa opiskelijoille on tarjolla monenlaista tukea. Ryhmänohjaaja seuraa opiskelijoidensa opintojen etenemistä ja läsnäoloa. Opinto-ohjausta saavat kaikki lukion opiskelijat ja opiskeluhuollon tuki on kaikkien käytettävissä. Koko lukioyhteisö ohjaa, tukee ja kannustaa opiskelijaa.
Opiskelija heittää kärrynpyorää koulun käytävässä
Kuva: Jason Kajosmaa / Naava

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijan opiskelukykyä ja hyvinvointia. Helsingin medialukiossa opiskelijan käytössä ovat opinto-ohjaajan, erityisopettajan, psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan, monikielisen ohjaajan, liikuntacoachin ja nuoriso-ohjaajan palvelut. Myös opettajat ja kansliahenkilökunta ovat käytettävissä opiskeluihin liittyvissä kysymyksissä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yksilövastaanottoina että moniammatillisena yhteistyönä.

Otathan tarvittaessa rohkeasti yhteyttä opiskeluhuollon ihmisiin.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoa toteutetaan Melussa myös yhteisöllisenä opiskeluhuoltona.

Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa korostetaan ennaltaehkäisevää työtä, jossa painopisteenä on koko lukioyhteisön hyvinvointi. Yhteisöllistä toimintaa koordinoi, suunnittelee ja toteuttaa opiskeluhuoltoryhmä, jota Melussa kutsutaan TUKI-tiimiksi. Tiimiin kuuluvat apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, opiskelijakuntaa ohjaava opettaja sekä opiskelijakunnan hallituksen edustaja.

TUKI-tiimin vuosittainen toimintasuunnitelma löytyy Wilman toimintasuunnitelmasta. Medialukion opiskeluhuoltosuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin opiskeluhuollon toimintamalleista ja työnjaosta.

Me autamme sinua

Lukion opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella lukio-opintonsa ja ottaa vastuun opiskelustaan. Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa lukio-opintojen aikana sekä lukion jälkeisten jatko-opintojen suunnittelussa.

Helsingin medialukiossa on viisi opinto-ohjaajaa. Jokaisella opiskelijalla on oma opo. Jokainen opiskelija saa toisena opiskeluvuonna henkilökohtaisen kutsun tulla keskustelemaan yo-kirjoituksista ja abivuonna kutsun tulla keskustelemaan lukion jälkeisistä suunnitelmista. Opoon voit olla yhteydessä, jos opintojaksovalinnat mietityttävät tai haluat muuten jutella opiskeluun liittyvistä asioista.

Ohjausta ovat opinto-ohjaajien lisäksi toteuttamassa myös ryhmänohjaajat, aineenopettajat ja koulun muu henkilökunta.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Kuraattorin kanssa voit tulla keskustelemaan esimerkiksi jos:

 • olet huolissasi opiskelujesi etenemisestä tai kaipaat tukea koulunkäyntiin (esim. motivaatio)
 • ihmissuhteissasi, perheessäsi tai parisuhteessasi on pulmia
 • haluaisit tukea esimerkiksi mielialaan tai stressiin liittyen
 • sinulla uusi tai vaikea elämäntilanne
 • oma tai läheisesi päihteiden käyttö huolestuttaa
 • seksuaalisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti mietityttävät sinua
 • haluaisit tietoa toimeentulosta (työ- ja tukiasiat) tai asunnon hankkimisesta

… mietityttääkö joku muu asia? Tule ja kysy, niin selvitetään sitä yhdessä!

Keskustelut ovat luottamuksellisia ja opiskelijan omasta toiveesta sekä tarpeesta toteutuvia. Tarvittaessa kuraattori ohjaa sinut eteenpäin ja tekee yhteistyötä muun opiskeluhuollon tai opettajien kanssa.

Ajan voit varata laittamalla tekstiviestiä tai soittamalla, Wilman kautta tai tulemalla käymään kuraattorin huoneessa. Eine-kuraattorin huone sijaitsee parakin keskiovia vastapäätä ja Annukka-kuraattorin huone luokkaa C19 vastapäätä.

Kuraattorin yhteystiedot

Opiskelija voi tulla keskustelemaan psykologin kanssa erilaisista opiskeluun ja omaan elämään vaikuttavista tilanteista, kuten esimerkiksi

 • kun tunteet vaivaavat (masentaa, ahdistaa)
 • kun sinulla on opiskelupaineita
 • kun sinua jännittää tai pelottaa
 • kun et saa nukuttua
 • kun tunnet olevasi eksyksissä
 • kun mietit, kuka olet
 • kun elämässäsi tapahtuu muutoksia
 • kun tarvitset tukea ihmissuhteissasi (kaverit, perhe, seurustelu...)

Keskustelut ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Vastaanotto ajanvarauksella. Ajan voi varata soittamalla, tekstiviestillä, Wilman kautta tai käymällä paikan päällä.

Psykologien yhteystiedot

Erityisopettaja tukee opiskelijaa erilaisissa oppimiseen liittyvissä pulmissa, kuten oppimisvaikeuksissa sekä kokeisiin valmistautumisen ja aikatauluttamisen haasteissa. Tukeen sitoutuminen vaatii opiskelijalta omaa aktiivisuutta.

Erityisopettaja kartoittaa opiskelijoiden lukivaikeuksia, tekee tarvittaessa lukitestauksen ja kirjoittaa lausunnon lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudesta. Erityisopettaja opastaa opintojen lisäksi ylioppilaskokeen erityisjärjestelyjen suunnittelemisessa ja hakemisessa.

Erityisopettaja toimii myös yhteisopettajana eri oppiaineitten tunneilla.

Voit varata ajan erityisopettajan tapaamiseen helpoiten Wilman kautta.

Erityisopettajien yhteystiedot

Terveydenhoitajan vastaanottotoimintaan kuuluvat sairauksien ennaltaehkäisy tai hoitoon liittyvä neuvonta ja omahoidon ohjaus, sairauksien seuranta, psykososiaalisen tuen antaminen, tapaturmien ensiapu, rokotustoiminta ja ehkäisyneuvonta.

Terveydenhoitajan akuuttivastaaotto on päivittäin klo 12.00 - 13.00. Aamu- ja iltapäivät on varattu terveystarkastuksille.

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään terveydenhoitajan terveystarkastus. Asevelvollisten ennakkoterveystarkastus tehdään kutsuntavuonna, eli sinä vuonna, kun nuori täyttää 18 vuotta. Tämä tarkastus on asevelvollisuuslain mukaisesti pakollinen.

Muiden vuosikurssien opiskelijat voivat varata ajan terveydenhoitajalle oman tarpeen mukaan.

Jos opiskelija on estynyt tulemasta terveystarkastusajalleen, hänen tulee ilmoittaa asiasta terveydenhoitajalle. Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä lääkärikäyntiajasta peritään maksu 50,80 € kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.

Alle 18-vuotiaille lukion opiskelijoille kuuluu ilmainen hammashuolto. Hammashuoltoon voi varata ajan Helsingin kaupungin hammashoitolan ajanvarauksen kautta.

Äkilliset sairaudet

Lukiolaisten ensisijainen hoitopaikka äkillisissä sairauksissa ja tapaturmissa on oma terveysasema. Myös sairastumisen vuoksi työpaikalle tarvittavat todistukset pyydetään terveysasemalta. Huomioithan, ettei todistuksia voida kirjoittaa takautuvasti.

Saat terveysneuvontaa vuorokauden ympäri terveysasemien chatbotista, Omaolo-palvelusta ja terveysneuvontapuhelimesta. Terveysneuvonnan numero Helsingissä (p. 09 310 10023) on tarkoitettu kiireettömiin terveyteen tai terveyspalveluihin liittyviin kysymyksiin. Kiireellisessä asiassa oman terveysaseman ollessa suljettu palvelee päivystysavun numero 116 117. Hätätilanteessa soitto hätäkeskukseen 112. Koulun terveydenhoitaja auttaa ja neuvoo sairaanhoidossa ja Helsingin kaupungin terveyspalveluissa.

Terveydenhoitajien yhteystiedot

Tavoitteenamme on olla häirinnästä ja kiusaamisesta vapaa lukio. Jokaisella opiskelijalla, opettajalla ja henkilökunnan jäsenellä on vastuu omasta toiminnastaan ja käytöksestään. Samalla jokaisella on vastuu puuttua tilanteisiin, joissa havaitsee häirintää tai kiusaamista.

Joskus tilanteet voivat olla kuitenkin epäselviä. Voit olla silloin yhteydessä  lukiomme häirintäyhdyshenkilöihin tai kehen tahansa opettajaan esim. Wilma-viestillä. Häirintäyhdyshenkilö voi auttaa tilanteen selvittämisessä ja tarvittaessa ohjaa eteenpäin.

Tässä vielä tietoa mikä on häirintää ja mikä ei:

Mitä häirintä on?

Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä esimerkiksi

 • kiusaamisena
 • laiminlyönteinä
 • vähättelynä tai sivuuttamisena
 • eristämisenä
 • henkilön yksilöllisten ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalaamisena
 • uhkailuna
 • syrjimisenä tai suosimisena.

Epäasiallinen kohtelu voi liittyä henkilöön tai työhön. Se on usein järjestelmällistä ja jatkuvaa, mutta yksittäisiä, lievempiäkin tekoja voidaan pitää epäasiallisena kohteluna. Epäasiallinen kohtelu voi olla sanallista tai sanatonta. Se voi ilmetä eleinä tai ilmeinä.

Epäasiallinen kohtelu voi täyttää myös häirinnän tunnusmerkit. Häirintää on sellainen epäasiallinen kohtelu, josta voi olla vaaraa tai haittaa yksilön turvallisuudelle tai terveydelle.

Mitä häirintä ei ole?

 • opiskeluun ja työhön liittyvää normaalia päätöksentekoa tai erilaisten tulkintojen käsittelyä
 • tehtäviin tai työhön liittyvien ongelmien käsittelyä
 • perusteltua kurinpitoa
 • opiskelijan ohjaamista opiskelijahuollon piiriin

Tutustu myös Helsingin medialukion turvallisemman tilan periaatteisiin.

Aliisa Nummela
aliisa.nummela(at)edu.hel.fi

Heikki Tuurihalme
heikki.tuurihalme(at)edu.hel.fi

Nuoriso-ohjaaja on helposti lähestyttävä ja turvallinen aikuinen, joka kohtaa nuoria matalalla kynnyksellä ja on läsnä lukion arjessa. Nuoriso-ohjaaja edistää lukion yhteisöllistä hyvinvointityötä, mahdollistaa kaverisuhteita sekä varmistaa nuorten osallisuuden toteutumista yhteistyössä lukion muun henkilöstön kanssa. Nuoriso-ohjaaja mahdollistaa ja järjestää nuorten toiveiden mukaista tekemistä ja ryhmätoimintaa, kuten retkiä, pajoja ja kerhoja.
 
Nuoriso-ohjaajan tavoittaa parhaiten D-aulan oleskelutilassa aina maanantaista torstaihin. Oleskelutilassa opiskelijat voivat viettää aikaa esimerkiksi väli- ja hyppytunneilla. Tilassa on nuorten vapaasti käytettävissä mm. pingispöytä, lauta- ja korttipelejä sekä muuta tekemistä. Nuoriso-ohjaajaan saa yhteyden myös Wilman kautta ja puhelimitse.

Liikuntacoach toimii oppilaitoksessa osana opiskelijahuollon tiimiä.

Toiminnan pääpaino on yhteisöllisessä toiminnassa. Liikkumisen kautta pyritään tukemaan opiskelijoiden osallisuutta, oppilaitokseen kiinnittymistä ja tukemaan opiskelijan hyvinvointia.

Liikuntacoach auttaa opiskelijoita löytämään yksilöllisen tapansa liikkua sekä ylläpitämään mieluisia liikkumisen muotoja.​ Opiskelijat voivat esittää liikuntacoachille toiveita järjestettävistä liikuntamuodoista.

Lue lisää toiminnan taustasta ja toteutuksesta Liito-lehden artikkelista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Monikielinen ohjaaja seuraa ja tukee vieraskielisten opiskelijoiden koulunkäyntiä, hyvinvointia ja opiskelun etenemistä. Monikielisen ohjaajan tehtävänä on myös vahvistaa vieraskielisten opiskelijoiden osallisuutta. Monikielinen ohjaaja on mukana selvittelemässä ristiriitatilanteita ja väärinkäsityksiä. Hän tukee opiskelijaa haastavissa elämäntilanteissa kuten perhe- ja kaverisuhteissa. Monikielinen ohjaaja motivoi opiskelijan opiskelun jatkamista ja etenemistä. Hän tukee kodin ja lukion välistä yhteistyötä kertomalla huoltajille lukio-opinnoista, lukion käytännöistä ja opastaa Wilman käytössä. Monikielisen ohjaajan kanssa voi asioida eri kielillä. Hän ei kuitenkaan toimi tulkkina/kääntäjänä.

Monikielisten ohjaajien yhteystiedot

Lue lisää opiskeluhuollon palveluista