Opiskelu

Helsingin medialukion toimintakulttuurissa korostuu opettajien ja opiskelijoiden välinen yhteistyö. Lähtökohtana on se, että lukio on kaikkien siellä toimivien työpaikka.
Opiskelija ja ylioppilaslakki
Kuva: Elina Rintatalo

Lukiovuosi on jaettu viiteen periodiin, joista jokaisessa on oma työjärjestyksensä. Jokainen periodi päättyy seitsemän päivän näyttöviikkoon. Lukio-opinnot koostuvat pakollisista, valtakunnallisista valinnaisista ja lukioiden valinnaisista opintojaksoista. Yhdestä opintojaksosta saa 13 opintopistettä. Lukion päättötodistuksen saadakseen on suoritettava yhteensä vähintään 150 opintopistettä.

Opiskelija näkee omat arvosanansa ja lukujärjestyksensä Wilma-järjestelmästä, johon myös alle 18-vuotiaan vanhemmat saavat käyttäjätunnuksen.

Helsingin medialukiossa voi suorittaa median, kuvataiteen, musiikin ja liikunnan lukiodiplomin.

Lukiodiplomilla opiskelija voi antaa näytön osaamisestaan taito- ja taideaineissa. Diplomien ehdot, arviointikriteerit ja todistukset määritellään valtakunnallisesti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Diplomit arvioidaan asteikolla 4–10. Suoritetusta lukiodiplomista saa todistuksen lukion päättötodistuksen mukana.

Median lukiodiplomi (MELD05)

Ennen kuin suoritat lukiodiplomin, sinulla täytyy olla suoritettuna vähintään neljä mediapainotteista opintojaksoa.

MELD05-opintojakson aikana suoritetaan valtakunnallinen median lukiodiplomi. Diplomin suorittaminen koostuu kolmesta osasta: mediaelämäkerrasta, päättötyöstä ja loppuesseestä.

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa ja syventää lukiossa hankittuja mediatietoja ja -taitoja näyttöluontoisesti oman työskentelyprosessin kautta. Opintojakso edellyttää kypsyyttä suunnitteluun ja itsenäiseen valintojen tekoon. Mediadiplomin tekeminen valmentaa opiskelijaa mahdollisiin media-alan jatko-opintoihin.

Mediadiplomin perustana ovat opiskelijan lukioaikanaan suorittamat mediaan liittyvät opinnot ja valvonnan alaisena prosessoitu lopputyö.

Lisätietoja opintojaksosta sekä sen arvioinnista saa media-aineiden opettajilta sekä Opetushallituksen sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD02)

Kun olet suorittanut neljä kuvataiteen opintojaksoa (KU tai KUMED), sinulla on mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen kuvataiteen lukiodiplomi (KULD02). Diplomin suorittamista tukevat kaikki kuvataiteen opintojaksot, mutta erityisesti suositellaan valinnaisten valtakunnallisten suorittamista (KU 1–4) ennen diplomikurssille osallistumista.

Lisätietoja saa kuvataideopettajilta sekä Opetushallituksen sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Musiikin lukiodiplomi (MULD06)

Kun olet suorittanut neljä musiikin opintojaksoa (MU tai MUMED) , sinulla on mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen musiikin lukiodiplomi (MULD06).

Diplomin suorittamista tukevat kaikki musiikin opintojaksot. Musiikin lukiodiplomin tavoitteena on ohjata opiskelijoita tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen musiikin harrastamiseen ja opiskeluun sekä dokumentoimaan, tarkastelemaan ja arvioimaan omia musiikillisia tuotoksia ja musiikillista kehittymistä. Musiikin lukiodiplomin perustana on opiskelijan koko lukioaikainen musiikin opiskelu sekä koulussa että sen ulkopuolella.

Lisätietoa saa musiikinopettajalta sekä Opetushallituksen sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Liikunnan lukiodiplomi (LILD04)

Liikuntadiplomiopintojaksolle voi tulla, kun on sitä ennen suorittanut vähintään neljä liikunnan opintojaksoa. Diplomista on hyötyä liikunnalliselle uralle suuntautuvilla mm. pääsykokeissa.

Liikuntadiplomiin arvioidaan opiskelijan liikuntakykyisyys, liikuntatiedot, erityisosaaminen, harrastuneisuus ja yhteistyötaidot sekä portfolio. Opintojaksoon kuuluvat kunto- ja liikehallintatestit, tutkielman tekeminen, arviointi oman lajin osaamisesta sekä portfolion tekeminen.

Lisätietoa saa liikunnanopettajilta sekä Opetushallituksen sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Lue ylioppilastutkinnosta kaupungin sivuilta Lukiokoulutuksen osiosta

Siirry Ylioppilastutkintolautakunnan sivuille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Ohjeita yo-kirjoituksiin tuleville

Tarkista kirjoituspäivät osoitteesta https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/tutkinnon-suorittaminen/koepaivat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 

Paikalla pitää olla klo 8.00.


Huolehdithan siitä, että olet peittänyt eväspakkausten tekstit tai pakannut evääsi läpinäkyviin rasioihin. Eväspakkauksissa ei saa olla näkyvillä tekstejä.


Kokeeseen mukaan tarvitset

  • passin, ajokortin tai kuvallisen henkilökortin
  • läppärin, laturin, langalliset kuulokkeet ja langallisen hiiren
  • ethernet-adapterin, jos läppärissäsi ei ole ethernet-porttia
  • kynän
  • eväät


Koetilaan ei saa tuoda

  • kännykkää
  • älykelloa
  • langattomia laitteita
  • omia papereita, esim. nenäliinoja