Tutustu Helsingin medialukioon

Haluatko opiskella lukiossa, jonka oppimisympäristö on aktiivinen ja muutoskykyinen ja rohkaisee sinua kantamaan vastuuta sekä itsestäsi että ympäröivästä maailmasta? Meillä Helsingin medialukiossa voit yleissivistävän opetuksen lisäksi opiskella media- ja yhteiskunnallisessa painotuksessa.
Kaksi opiskelijaa opiskelemassa koulun oleskelutilassa
Kuva: Jason Kajosmaa / Naava

Medialukiossa opit ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja, yhteistyövalmiuksia ja muita oman elämän hallinnan kannalta tärkeitä taitoja. Opit vaikuttamaan ja toimimaan. Halutessasi pääset mukaan lukiomme aktiiviseen kehittämiseen, kansainvälisiin projekteihin sekä tekemään omia projekteja. Katso opiskelijoidemme tekemä video Meillä Melussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Media- ja yhteiskuntapainotteisessa opetuksessamme pääset tutkimaan mediaa ja yhteiskuntaa eri näkökulmista. Meillä on tarjolla yli 60 erilaista painotusopintojaksoa, muun muassa journalismi, radiotyö, sosiologia, leirikoulu Brysseliin, peliohjelmointi, monikamerakuvaus ja sävellyttäminen. Painotuksemme näkyy esimerkiksi äidinkielessä, historiassa, yhteiskuntaopissa, kuvataiteessa, vieraissa kielissä, tietotekniikassa, psykologiassa sekä musiikissa. Jos suoritat vähintään kymmenen painotusopintojaksoa, saat erillisen todistuksen päättötodistuksesi liitteeksi.

Lukion arkea voit seurata eri kanavistamme: Instagramista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), Facebookista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja TikTokista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Paras keino tutustua Helsingin medialukioon on tulla käymään paikan päälle avointen ovien päivänä. Avoimet ovet järjestetään torstaina 16.1.2025, infotilaisuudet mediastudiossa klo 9.30 ja 13.30.

Monet opiskelijamme jatkavat median tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa lukion jälkeen. Lue opiskelijoiden tarinoita täältä.

Medialukion esittely

󠀧

Kansainvälisyys ja kumppanuudet

Melussa on paljon kansainvälistä toimintaa. Kansainvälisyyspäivässä pääset tutustumaan moniin eri kulttuureihin ja tuomaan esiin sinulle tärkeää kulttuuriperintöä. Melussa käy säännöllisesti vieraita muiden maiden koululaitoksista tarkastelemassa suomalaisia opiskelutapoja. Melulaisena sinulla on mahdollisuus päästä Erasmus-apurahalla kahdeksi viikoksi opiskelemaan kumppanikouluun Ranskassa tai Espanjassa tai osallistumaan leirikouluun Euroopassa. Tyypillinen leirikoulukohde on esim. Bryssel, jossa tutustutaan EU:n toimielimiin ja Euroopan parlamentin jäsenten toimenkuvaan. Leirikouluista tiedotetaan syyskauden alussa.

Melun opiskelijoita opintomatkalla Strasbourgissa. Kuva: Unni Ulmanen
Melun opiskelijoita opintomatkalla Strasbourgissa. Kuva: Unni Ulmanen

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on edesauttaa lukiomme opiskelijoiden kasvattamista kansainväliseen yhteistyöhön. Globaalikasvatuksen kautta nuoret saavat käyttöönsä tietoa, taitoja ja välineitä monikulttuurisessa yhteiskunnassa selviytymiseen ja kasvamisessa vastuulliseen maailmankansalaisuuteen.

Kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet ja toimintatavat noudattavat valtakunnallisia opetussuunnitelmien perusteita, ja niissä huomioidaan Helsingin kaupungin linjaukset sekä lukion omat painotukset. 

Kansainvälinen toiminta on yhdenvertaisesti kaikkien opiskelijoiden hyödynnettävissä, ja se koskettaa koko työyhteisöä.

Melussa pääset osalliseksi myös korkeakouluyhteistyöstä! Kiinnostaisiko esimerkiksi debatointi, fysiikan lämpökurssin työvierailu tai terveystiedon tunneilla tapahtuva yhteistyö englanniksi Nursing-tutkinto-ohjelman kanssa? Meillä medialukiossa tehdään yhteistyötä esimerkiksi Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Laurean ja Metropolian kanssa. Muita kumppanuuksia ovat media-alan kumppanit ja yhteiskunnalliset toimijat.

Lisäksi saat abien infoissa monipuolista tietoa korkeakouluopinnoista eri puolella Suomea. Tarjolla on myös kurkistuskursseja korkeakouluopintoihin.

Helsingin kaupungin lukiolaisilla on monipuoliset mahdollisuudet tutustua korkeakouluopintoihin ja suorittaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun kursseja jo lukioaikana. Tarjolla mm. Helsingin yliopiston avoimen yliopiston, Laurean ja Metropolian opintoja.

Melussa tehdään myös yhteistyötä työelämän kanssa! Opiskelijatarinoita-sivulla voit tutustua Melun alumneihin! Eri aineiden opintojaksoilla pääset tutustumaan työelämään ja yrittäjyyteen sekä opit tulevaisuuden työelämätaitoja.

Meille tärkeitä arvoja ovat sivistys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, oppimishalu ja -kyky, yhteisöllisyys ja inhimillisyys.

Panostamme opiskelijoiden osallisuuteen ja hyvään yhteishenkeen. Rohkaisemme yhteisömme jäseniä vastuulliseen vaikuttamiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Arvostamme kulttuurista moninaisuutta ja kehitämme kielitietoista toimintakulttuuria.

Arvomme näkyvät MELUpauksessamme: 

Medialukiossa jokainen saa olla oma itsensä joka päivä. Me emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai muuta kiusaamista. Kunnioitamme ja arvostamme toisiamme ja teemme töitä hyvässä yhteishengessä.