Tukea opiskelijalle

Meille Tylyssä on tärkeää, että jokainen opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea opintoihinsa.

Etu-Töölön lukiossa apuna opinnoissasi ovat oman ryhmänohjaajasi ja aineenopettajien lisäksi opinto-ohjaajat, erityisopettajat, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen on meille tärkeä asia. 

Tylyssä opiskelijoiden opintoja tuetaan Helsingin kaupungin lukioiden yhteisten tuen portaiden(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) mukaan. Lisäksi Tylyssä järjestetään erityistä tukea niille opiskelijoille, joilla on oppimiseen liittyviä vaikeuksia tai kielellisiä erityisiä vaikeuksia, jotka hankaloittavat opiskeluiden edistymistä. 

Opiskelijoiden on mahdollista osallistua viikoittain järjestettäviin keskiviikkotreeneihin, verstaisiin ja hyvinvointikahviloihin.

  • Keskiviikkotreeneissä saat apua matemaattisten aineiden läksyihin 
  • Verstaalle voit tulla tekemään rästiin jääneitä tehtäviä opon/erityisopettajan kanssa
  • Hyvinvointikahvilassa on tarjolla kahvia, teetä, vaihtuvia teemoja ja seuraa tiistaisin ruokavälkällä. 

Ole rohkeasti yhteydessä koulun aikuisiin!

Tylyssä me olemme apunasi

Opiskeluhuolto on toimintaa, joka liittyy opiskelijan tukemiseen opintojen edistämiseksi kohti lukiosta valmistumista. Opiskeluhuolto jakautuu yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja yksilölliseen opiskeluhuoltoon.

Tylyssä on yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, jota johtaa rehtori. Muita ryhmän jäseniä ovat apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, kiertävä opettajajäsen sekä opiskelija- ja huoltajajäseniä. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran periodissa. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, kehittää ja arvioida koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. Ryhmässä asioita käsitellään vain yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla. Yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä toteuttavat kaikki kouluyhteisön jäsenet. 

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon sisältyvät opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. 

Etu-Töölön lukiossa on neljä opinto-ohjaajaa. Opinto-ohjaajalta opiskelija saa tukea opintojen suunnitteluun ja tulevaisuuteen liittyvissä teemoissa. Jokaisella ryhmällä on oma vastuuopinto-ohjaaja.

Esimerkiksi näitä asioita pohtiessasi voit kääntyä opon puoleen

  • Opintojen suunnittelu, opintovalintojen pohdinta
  • Ylioppilastutkinnon suunnittelu
  • Jatko-opinnot, ammatinvalinta, urasuunnittelu
  • Itsetuntemus, opiskelutaidot ja -valmiudet

Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa pääsääntöisesti klo 9.00-15.00. Voit varata itsellesi sopivan ohjausajan varauskalenterista, jonka linkin löydät Wilman pysyvistä tiedotteista. Tavoitat opinto-ohjaajasi myös Wilma-viestillä, puhelimitse tai sähköpostitse. 

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Erityisopettaja tukee opiskelijoita erilaisissa oppimiseen liittyvissä pulmissa. Häneltä voi saada yksilöllistä ohjausta kaikissa opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. Jos sinulla on todettu jokin oppimisvaikeus tai opiskelua hankaloittava ominaisuus (esim. lukihäiriö, kielellisiä pulmia, ongelmia tarkkaavaisuuden tai keskittymisen kanssa, hahmottamisen vaikeuksia tms.), voit kääntyä erityisopettajasi puoleen.

Erityisopettaja tekee tarvittaessa lukitestauksen ja kirjoittaa lukilausunnon.  Jos sinulla epäillään lukivaikeutta ja tarvitset erityisopettajan arvion ja mahdollisesti lukitestauksen, ota yhteyttä erityisopettajaan heti lukion ensimmäisen vuoden aikana. Erityisopettaja auttaa sinua myös anomaan erityisjärjestelyitä yo-kirjoituksiin.

Tylyssä on kaksi erityisopettajaa, jotka tavoitat Wilma-viestillä tai koululta Huoltamon tiloista. Opinto-oppaasta löydät oman ryhmänohjausryhmäsi erityisopettajan.

Erityisopettajien yhteystiedot

Lukiossa kuraattori tukee opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä opintojen etenemistä. Kuraattorin luokse kannattaa hakeutua, kun joku asia mietityttää tai haluat tulla keskustelemaan elämäntilanteeseen ja/tai opiskeluun liittyvistä asioista (esim. sosiaaliset suhteet, elämänhallinta, itsenäistyminen ja sosioekonomiset asiat). 

Voit hakeutua kuraattorin luo oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajien, terveydenhoitajan tai muun tahon ohjaamana. Tapaamiset ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Kuraattori tekee tarvittaessa yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa.

Yhteyttä voit ottaa kaikkina arkipäivinä puhelimitse, sähköpostitse tai Wilma-viestillä.

Kuraattorin yhteystiedot

Psykologin puoleen voit kääntyä esimerkiksi opiskelumotivaatioon, stressinhallintaan, mielialaan, elämänmuutoksiin tai ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Yhteyttä kannattaa ottaa jo silloin, kun pulmat ovat pieniä.

Psykologille voit varata ajan ilman lähetettä. Myös huoltajat voivat olla psykologiin yhteydessä, mikäli ovat huolissaan nuorensa tilanteesta. 

Käynnit psykologin luona ovat vapaaehtoisia, maksuttomia ja luottamuksellisia. Psykologin tavoittaa puhelimitse, Wilma-viestillä tai sähköpostilla. 

Psykologin yhteystiedot

Voit varata ajan terveydenhoitajalle Wilman kautta. Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja tekee koululla mm. kutsuntatarkastuksia, ehkäisyn aloituksia ja hänen puoleensa voit kääntyä myös jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä. Reseptiasioissa ja sairauden hoidossa ole yhteydessä omaan terveysasemaasi.

Terveydenhoitajan yhteystiedot

Lue lisää opiskeluhuollon palveluista