Etu-Töölön lukion opiskelijoiden huoltajille

Nuoren hyvinvoinnin tukeminen tapahtuu yhdessä kodin ja koulun kanssa. Opinto-oppaastamme löytyy myös huoltajille tärkeää tietoa opintojen suorittamiseen ja seurantaan liittyen.

Alle on koottu huoltajille tietoa opiskelijoiden opintojen etenemisen seuraamiseksi ja tukemiseksi. 

Wilma löytyy osoitteesta https://helsinki.inschool.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä pikalinkkinä etusivulta. 

Wilman avulla huoltaja voi

  • pitää yhteyttä koulun henkilökuntaan (ryhmänohjaajaan, opettajiin, rehtoreihin, lukiosihteeriin ja opiskeluhuoltoon)
  • seurata opiskelijan opintojen etenemistä ja arvosanoja
  • seurata ja selvittää opiskelijan poissaoloja
  • katsoa opiskelijan lukujärjestystä
  • anoa lomaa koulutyöstä

Kun opiskelija täyttää 18 vuotta, huoltajat eivät enää näe opiskelijan asioita Wilmassa, ellei opiskelija käy antamassa tähän suostumustaan Wilmassa. Me koulussa kannustamme opiskelijoita sallimaan tietojen näkymisen vanhemmille.

Kaikissa askarruttavissa asioissa kannattaa ilman muuta olla yhteydessä kouluun!

Kotiväen iltoja järjestetään 1-2 kertaa lukuvuodessa ja ne toteutetaan joko lähi- tai etätilaisuutena. Ryhmänohjaajat kutsuvat ryhmänsä huoltajat kotiväen iltaan. 

Kotiväen iltojen aikataulut julkaistaan Uutiset-osiossa.

 

Avoimet ovet Etu-Töölön lukioon hakemisesta kiinnostuneille nuorille ja heidän huoltajilleen järjestetään lukuvuonna 2023-2024 myöhemmin päivittyvän aikataulun mukaisesti.

Yhden tai useamman päivän lomaa koulusta haetaan Wilman kautta. Lomia toivotaan pidettäväksi pääsääntöisesti koulujen loma-aikoina. Hakemuksen voi tehdä alaikäisen opiskelijan huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija. Lomaa haetaan Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset, jonka lisäksi asiasta tulee olla yhteydessä ryhmänohjaajaan. 1-3 päivän hakemukset osoitetaan ryhmänohjaajalle ja sitä pidemmät lomahakemukset rehtorille.

Hyväksytty loma-anomus vapauttaa opiskelijan läsnäolovelvoitteesta opetuksessa. Opiskelija ei kuitenkaan ole vapautettu koulutyöstä. Opiskelijan vastuulla on edetä opiskelusuunnitelman mukaan myös loman aikana. Periodin aikaisen loman vuoksi ei järjestetä tukiopetusta.

 

Johtokunta ja pöytäkirjat

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot

Alta löydät uusimmat pöytäkirjat. Pöytäkirjojen viralliset, allekirjoitetut versiot ja vanhemmat pöytäkirjat on nähtävänä koulun kansliassa. 

Tähän pöytäkirjateksti

Tähän pöytäkirjan teksti

Pöytäkirjan teksti

Pöytkirjan teksti