Hoppa till huvudinnehåll

Stadsstyrelsen föreslår ändringar i projektplanen för Dals samsjukhus och höjning av maximipriset

Den 23 januari beslutade stadsstyrelsen för sin del att ändra Dals samsjukhus projektplan och höja projektets maximipris. På grund av den allmänna ökningen av byggnadskostnaderna föreslår stadsstyrelsen stadsfullmäktige ändringar i projektets innehåll för att minska kostnaderna. Stadsstyrelsen föreslår ett nytt maximipris på 870 miljoner euro i kostnadsnivån för november 2019.
Illustration av Dals samsjukhus norrifrån. Bild: Laakson LATU
Illustration av området för Dals samsjukhus norrifrån.

Dals samsjukhus är ett psykiatriskt och somatiskt sjukhus som byggs på Dals sjukhusområde som ett gemensamt projekt mellan Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Den största föreslagna ändringen i projektplanen gäller rättspsykiatrins lokaler. Enligt förslaget byggs de nya rättspsykiatriska lokalerna inte i Dal utan i Ohkola i Mariefors, dit rättspsykiatrin även för tillfället är förlagd.

I övrigt kommer den psykiatriska vården för barn och unga samt den psykiatriska sjukhusvården att fortsätta i Dals sjukhusområde. Antalet platser inom den psykiatriska sjukhusvården förblir detsamma.

År 2020 då beslutet om den ursprungliga projektplanen godkändes fastställde stadsfullmäktige 838 miljoner euro i kostnadsnivån för november 2019 som projektets maximipris. Nu föreslår stadsstyrelsen ett nytt maximipris på 870 miljoner euro i kostnadsnivån för november 2019 (1 003 miljoner euro i nuvarande kostnadsnivå). Den största orsaken till höjningsbehovet är den allmänna ökningen av byggnadskostnaderna och kostnaderna för byggmaterial.

Det slutliga beslutet om ändringarna i projektplanen och höjningen av maximipriset fattas av stadsfullmäktige.

Detaljplanen för Broända i Nordsjö vidare till fullmäktige

Stadsstyrelsen föreslår också fullmäktige en detaljplaneändring för området Broända i nordvästra Nordsjö. Detaljplaneändringen gäller ett obebyggt område som staden äger. Det har beviljats en planeringsreservering för området för planering av bostadsprojekt och partnerskapsplanläggning.

I och med detaljplaneändringen byggs nya bostäder med takträdgårdar som en attraktionsfaktor i området. Dessutom görs kompletteringsbyggandet på områdets småhustomter flexiblare, och förutsättningarna för Botbyvikens ekologiska korridor tryggas.

Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet om detaljplaneändringen.

Stadsstyrelsens alla beslut från 23.1.2023 kan läsas (på finska) på sidan för beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras.