Kaupunginhallitus esittää Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelmaan muutoksia ja enimmäishintaan korotusta

Kaupunginhallitus päätti 23. tammikuuta omalta osaltaan Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttamisesta ja hankkeen enimmäishinnan korottamisesta. Yleisten rakennuskustannusten nousun vuoksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hankkeen sisältöön kustannuksia karsivia muutoksia. Uudeksi enimmäishinnaksi hankkeelle esitetään 870 miljoonaa euroa marraskuun 2019 kustannustasossa.
Laakson yhteissairaalan alueen havainnekuva pohjoisesta.
Laakson yhteissairaalan alueen havainnekuva pohjoisesta.

Laakson yhteissairaala on Laakson sairaala-alueelle Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteishankkeena toteutettava psykiatrinen ja somaattinen sairaala. Suurin hankesuunnitelman nyt ehdotettu muutos koskee oikeuspsykiatrian tiloja. Ehdotuksen mukaan hanke rakentaisi uudet oikeuspsykiatrian tilat Laakson sijaan Ohkolan alueelle Kellokoskelle, missä ne ovat nykyäänkin.

Muuten psykiatrinen sairaalahoito sekä lasten ja nuorten psykiatrinen hoito sijoittuvat edelleen Laakson sairaalan alueelle. Psykiatrisen sairaalahoidon paikkamäärä säilyy ennallaan.

Alkuperäisen hankesuunnitelman hyväksymisvaiheessa vuonna 2020 enimmäishinnaksi päätettiin 838 miljoonaa euroa marraskuun 2019 kustannustasossa. Nyt uudeksi enimmäishinnaksi esitetään 870 miljoonaa euroa marraskuun 2019 kustannustasossa (1 003 miljoonaa euroa nykyisessä kustannustasossa). Suurin syy korotustarpeelle on yleinen rakentamisen ja rakennusmateriaalien hinnannousu.

Lopullisen päätöksen hankesuunnitelman muutoksista ja enimmäishinnan korottamisesta tekee kaupunginvaltuusto.

Vuosaaren Broändan asemakaava etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle myös kaavamuutosta Broändan alueelle Vuosaaren luoteisosaan. Asemakaavan muutos koskee rakentamatonta kaupungin omistamaa aluetta, jolle on myönnetty asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten suunnitteluvaraus.

Kaavaratkaisun myötä alueelle rakentuu uusia asuntoja, joiden vetovoimatekijänä ovat kattopuutarhat. Lisäksi alueen pientalotonttien täydennysrakentamista joustavoitetaan ja Vartiokylänlahden ekologisen yhteyden edellytykset turvataan.

Asemakaavan muutoksesta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Kaikki kaupunginhallituksen 23.1.2023 kokouksen päätökset on luettavissa Päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy.