Asukkaiden valinnan valvonta

Kaupungin lakisääteisenä tehtävänä on valvoa ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintoja. Helsingin kaupungilla tehtävästä vastaa kaupunkiympäristön toimialan asumisen palvelut.

Asukasvalintoja valvotaan, jotta asunnot saisivat niitä eniten tarvitsevat. Samalla varmistamme, että vuokrataloissa ja asuinalueilla säilyy monipuolinen asukasrakenne. Käytännössä valvonta tapahtuu siten, että Ara-vuokra-asuntoja omistavat yritykset ja yhteisöt ilmoittavat asukasvalinnoista asumisen palveluille. Asukkaiksi valittujen tulot ja varallisuus sekä asunnontarve tarkistetaan.

Asumisen palvelut valvoo muiden kuin Hekan omistamien asuntojen asukasvalintoja.

Näin ilmoitat asukasvalinnoista

Asukasvalinnoista ilmoitetaan pääasiassa jälkikäteen. Lähetä tällöin tiedot asukasvalinnoista asumisen palveluille (myös asunnonvaihtajista) kootusti excel-taulukossa kerran kuukaudessa.

Poikkeuksen muodostavat yritykset ja yhteisöt, joilla ei ennestään ole Ara-vuokra-asuntoja Helsingissä. Niiden pitää toimittaa ensimmäisen kohteensa asukasvalinnat hakemuksineen ja liitteineen hyväksyttäväksi etukäteen, ennen kohteen valmistumista.

Joissain tilanteissa asukasvalintaohjeista on tarpeen poiketa. Tällaisessa tapauksessa ota yhteyttä asumisen palveluihin sähköpostilla osoitteeseen asvalvonta@hel.fi.

Käsittelyaika

Teemme päätökset poikkeusluvista 14 vuorokauden sisällä hakemuksen jättämisestä.