Suoraan sisältöön

Opiskelijan tuki

Etu-Töölön lukiossa järjestetään tarvittaessa erityistä tukea niille opiskelijoille, joilla on oppimiseen liittyviä vaikeuksia tai kielellisiä erityisiä vaikeuksia, kuten lukivaikeutta, tai muita vaikeuksia, jotka hankaloittavat opiskelujen edistymistä.

Erityisen tuen suunnitelma laaditaan yhdessä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa. Usean jakson mittainen erityinen tuki suunnitellaan opiskelijahuoltoryhmässä moniammatillisena yhteistyönä. Opiskelijat ja huoltajat saavat tietoa erityisestä tuesta ja mahdollisuuksista erityisjärjestelyihin

  • opinto-oppaasta
  • ryhmänohjaustuokioissa
  • oppitunneilla
  • erilaisissa tiedotustilaisuuksissa


27.02.2019 13:12