Rekrytering av medarbetare till evenemang

Letar du efter inhoppare till ditt evenemang eller långvarigare förstärkning till ditt team? Är du evenemangsproducent eller -arrangör i Helsingfors eller producerar ditt företag tjänster till evenemang som underentreprenad? Är du en aktör inom den tredje sektorn eller en offentlig aktör? Sysselsättningstjänsterna i Helsingfors hjälper evenemangsarrangörer i arbetet med socialt ansvarstagande genom att föra samman arbetsgivare inom evenemangssektorn och helsingforsiska arbetssökande med en svag ställning på arbetsmarknaden.

Stadens sakkunniga hjälper dig med att

 • Hitta lämpliga medarbetare för kort- och långvariga arbetsuppgifter inom evenemangsbranschen, till exempel inom
  • evenemangsproduktion (t.ex. AV-, medieproduktions- eller produktionsassistent, marknadsföringsassistent)
  • bygg och rivning (t.ex. byggare, demonterare, scenbyggare, dekoratörer, tekniska assistenter)
  • kundtjänst och uppgifter på plats (t.ex. biljettsäljare, trafikledare, städare, publikassistent, garderobsassistent)
  • försäljning, utskänkning och ordningsvaktens uppgifter. 
 • Utbilda medarbetare för olika evenemang och till olika arbetsuppgifter tillsammans med stadens samarbetspartner inom utbildningsområdet (t.ex. Stadin AO, Metropolia och Perho Liiketalousopisto).
 • Hitta lämpliga ekonomiska stöd för att anställa en anställd och att ansöka om dem. Rätten till subventionen och dess storlek och form beror på olika faktorer, såsom arbetsperiodens längd och tiden som de personer som ska anställas har varit arbetslösa.

För varje arbetsgivare och evenemang planeras och skräddarsys en rekryteringsprocess som lämpar sig för de aktuella behoven. Det finns möjlighet att få stöd på olika nivåer för rekryteringen. Bland stödåtgärderna finns till exempel ett rekryteringsevenemang som ordnas av sysselsättningstjänsterna i Helsingfors, förhandsurval av arbetssökande, utlokalisering av hela rekryteringen till sysselsättningstjänsterna och användning av sysselsättningstjänsternas kanaler i marknadsföringen av arbetsplatser. 

För att kontakta oss behöver du följande uppgifter:

 • tidpunkt för, längd på och typ av evenemang
 • vilken typ av personal som behövs för evenemanget (t.ex. kunnande, uppgifter, antal)
 • hur länge arbetskraften behövs.

Kontakta vårt evenemangsrekryteringsstöd gärna ungefär fyra månader före evenemanget.

Blev du intresserad?

Kontakta service kontaktpersonen Mikko von Hertzen (+358 40 186 6425, mikko.vonhertzen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)).

Så främjar vi bra jobb på evenemang!

Kontakta den ansvariga sakkunniga vid sysselsättningstjänsterna och boka ett möte för kartläggning av behoven och planering av sysselsättningen senast fyra månader före evenemanget. Tillsammans med den sakkunniga vid sysselsättningstjänsterna planerar du bland annat hur en process som är anpassad till dina behov ska se ut, vilken typ av ekonomiskt stöd du kan få för sysselsättningen och vilka utbildningar som kan erbjudas personerna som anställs. Vi kan hjälpa till både med att rekrytera enskilda medarbetare (sysselsättningstjänsterna kan t.ex. göra ett förhandsurval av sökanden) och med massrekrytering av flera anställda (sysselsättningstjänsterna kan t.ex. ordna gruppintervjuer).

Vid behov utbildar våra samarbetspartner arbetstagarna. Detta gäller till exempel utbildning som kräver tillstånd. I övrigt ansvarar arbetsgivaren för att utbilda arbetstagarna till deras uppgifter. Dessutom anordnar sysselsättningstjänsterna och våra samarbetspartner utbildningar för att till exempel främja uppdateringen av de arbetssökandes kompetens eller deras möjligheter hitta arbete inom evenemangsbranschen. Utbildningen till arbetsuppgifterna avtalas med arbetsgivaren när sysselsättningsavtalet tecknas.

Vår rekryteringstjänst kräver att arbetsgivaren utser en chef som ansvarar för introduktion av arbetstagaren och stöd för arbetstagaren i arbetet. Arbetsgivaren måste också förbinda sig till att följa sysselsättningstjänsternas principer för ett gott samarbete. En positiv och flexibel inställning till samarbetet från arbetsgivarens sida är också en fördel. De ungdomar, personer med främmande modersmål och/eller långtidsarbetslösa som anställs genom tjänsten är motiverade att arbeta och lära sig, men de är inte nödvändigtvis proffs inom området och har inte nödvändigtvis alla de färdigheter som behövs i arbetslivet.

När arbetsuppgifterna på evenemanget avslutas ska arbetsgivaren skriva ett arbetsintyg inom 14 dygn efter arbetsperiodens slut.

Arbetsgivaren ska också ge feedback på arbetstagarens prestationer och på vår tjänst genom att svara på vårt feedbackformulär. På så sätt främjar vi de arbetssökandes möjligheter att hitta långvarig sysselsättning och deras integration på arbetsmarknaden.

Om arbetsgivaren vill, kan han/hon också anlita samma person för andra uppgifter, skriva en rekommendation för arbetstagaren/erbjuda sig att ställa upp som referens och/eller mentor samt hjälpa arbetstagaren att knyta kontakter inom branschen.

Helsinki Cup som exempel

Helsinki Cup anställer hundratals ungdomar till sitt evenemang. Omkring tio personer anställs årligen genom sysselsättningstjänsterna, bland annat till uppgifter inom publikguidning och försäljning av parkeringsbiljetter. 

”Vi har fått bra medarbetare via staden. Dessutom är detta ett verkligen värdefullt arbete som ger ungdomarna en viktig upplevelse av att de är en i laget och en viktig del av evenemanget.” - Kirsi Kavanne, VD för Helsinki Cup 

 

jalkapallopeli
Bild: Vesa Laitinen