Internationell rekrytering

Söker du internationell arbetskraft? Helsingfors stads invandringsenhet betjänar arbetsgivare i frågor som gäller internationell rekrytering och etablering.

Invandringsenhetens företagskoordinatorer kartlägger företagens behov och utifrån dem bygger koordinatorerna tjänster som stöder företagens tillväxt och framgång. De hjälper även med anställning av internationella experter.

Företagskoordinatorn kan hjälpa dig till exempel med att:

  • hitta högskoleutbildade, internationella experter till ledigförklarade uppgifter
  • erbjuda en praktikplats eller möjlighet att utföra lärdomsprov för internationella studeranden
  • förbättra din organisations möjligheter att bli internationell genom att hitta en anställd som har kännedom om målmarknaden
  • delta i internationella rekryterings- och nätverksevenemang som staden ordnar
  • hålla fast vid dina internationella anställda genom att stöda etableringen av deras makar med hjälp av Helsingfors stads program för makar(Länk leder till extern tjänst).