Hoppa till huvudinnehåll

Sommarsedeln

Helsingfors stad kompenserar arbetsgivare (exklusive privatpersoner, kommuner och stat) med 325 euro för varje person under 18 år som de anställer för sommararbete och som har rätt till sommarsedel. Minimikravet på sommarjobb är 60 timmar arbete och en lön på 400 euro. Arbetsgivaren ska ha ett finländskt FO-nummer och företagets uppgifter kontrolleras i skatteskuldsregistret.

Sommarsedeln är ett gemensamt projekt mellan ungdomar, företagare och Helsingfors stad. Projektet uppmuntrar företag att erbjuda arbete till unga och stärker deras arbetslivskompetens. Syftet är att ge de unga en positiv bild av arbetslivet.

Mer information för arbetsgivaren på webbplatsen Nuorten Helsinki.

Webbplatsen Nuorten Helsinki

 

Kuva kesäsetelistä