Sibelius-lukio jatkaa musiikin ja tanssin erityisen koulutustehtävän lukiona

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on päättänyt lukioiden erityisen koulutustehtävän luvista ja niihin sisältyvistä valtakunnallisista kehittämistehtävistä. Päätöksen mukaisesti Sibelius-lukio jatkaa edelleen musiikin ja tanssin erityisen koulutustehtävän lukiona. Arvioinnissa todettiin muun muassa, että Sibelius-lukio on arvostettu, jo pitkään toiminut musiikin ja tanssin erikoislukio, jonka näkyvyys ja vaikuttavuus ovat erinomaiset. Tanssialan koulutuksessa Sibelius-lukio on erittäin tärkeä toimija.

Sibelius-lukiolle myönnettiin myös uusi kansallinen kehittämistehtävä, jollainen myönnettiin yhteensä vain 11 lukiolle. Valtakunnallisen kehittämistehtävän saaneet lukiot ovat velvollisia kehittämään ja levittämään painotukseensa liittyviä pedagogiikan, toimintakulttuurin ja oppimisympäristön hyviä malleja ja käytänteitä. Sibelius-lukion kehittämistehtävä koskee musiikin opetusta.

Linkki OKM:n uutiseen: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lukioiden-erityisen-koulutustehtavan-luvat-myonnetty-lukiot-tasa-arvoiseen-asemaan-ja-osaaminen-koko-lukiokentan-kayttoon