Suoraan sisältöön

Tanssilinja

Kuva: Leena Nordberg
Kuva: Leena Nordberg


Tanssilinjalla opiskelija löytää oman suhteensa tanssitaiteeseen, syventää tanssijuuttaan sekä tanssiteknisiä ja fyysisiä valmiuksiaan. Tanssin opetuksessa keskeistä on ryhmätyöskentely ja muiden kanssa kokemusten jakaminen esimerkiksi harjoitustunneilla ja produktioissa.

Tanssilinjalaiset voivat opiskella kehontiedon ja liikeilmaisun lisäksi muun muassa balettia, nykytanssia ja improvisaatiota. Tanssi ja kulttuuri -oppiaineessa perehdytään tanssin historiaan sekä tanssin kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Tanssin opiskeluun kuuluvat myös lukuisat esiintymiset koulun tilaisuuksissa ja koulun ulkopuolisissa tapahtumissa. Esitykset järjestetään usein yhteistyössä musiikkilinjalaisten kanssa. Koulu tarjoaa myös puitteet omien produktioiden tekemiseen.

Tanssilinjan opiskelijalle pakollisia kursseja ovat tanssi ja kulttuuri sekä kehontieto ja liikeilmaisu. Syventäviä tanssikursseja voi valita seuraavista aineista: tanssi ja kulttuuri, nykytanssi, baletti, improvisaatio, produktio sekä tanssin lukiodiplomi. Tanssilinjan opiskelija voi hakemuksesta suorittaa tiettyjä musiikkilinjan kursseja, mikäli ryhmissä on tilaa.

Valittavat kurssimäärät vuositasoittain ja muut yksityiskohdat selviävät parhaiten koulun omasta musiikki- ja tanssilinjan ainevalintakortista.

Tanssilinjan opiskelija, joka suorittaa vähintään 12 kurssia erityistehtävän mukaisia pakollisia ja syventäviä tanssin kursseja, saa vähentää kahdeksan kurssia valtakunnallisen tuntijaon pakollisista kursseista. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista.16.02.2021 16:15