Suoraan sisältöön

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukioissa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

Ylioppilastutkintokoe perustuu valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää tutkintoon kuuluvan oppiaineen pakollisten kurssien suorittamista.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista kaikille pakollinen on vain äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä äidinkielen koe. Kolme muuta pakollista koetta tutkintoon osallistuva valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, yhden vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Lisäksi kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Reaalikoe on jaettu yksittäisten reaaliaineiden kokeiksi. Kokelas voi suorittaa joko yhden reaaliaineen kokeen tai halutessaan useampia. Kussakin seuraavista aineista järjestetään oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto.

Sibelius-lukiossa lukio-opintoja tekevän ilmoittautuminen ja osallistumisoikeus kevään 2021 yo-kokeisiin:  


ilmoittautuminen ja osallistumisoikeus kevään 2021 yo-kokeeseen


Sibelius-lukiosta valmistuneen ilmoittautuminen tutkinnon korottajaksi tai täydentäjäksi kevään 2021 yo-kokeisiin tehdään 23.11.2020 mennessä: Ilmoittautuminen 


Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote "Hyvä kevään 2021 ylioppilaskokelas": https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille 

28.10.2020 12:15