Suoraan sisältöön

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukioissa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

Ylioppilastutkintokoe perustuu valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää tutkintoon kuuluvan oppiaineen pakollisten kurssien suorittamista.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista kaikille pakollinen on vain äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä äidinkielen koe. Kolme muuta pakollista koetta tutkintoon osallistuva valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, yhden vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Lisäksi kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Keväällä 2022 yo-tutkinnon suorittamisen aloittavien yo-kokeeseen kuuluu viisi pakollista koetta. Lisätietoja tutkinnonuudistuksesta on Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla.

Reaalikoe on jaettu yksittäisten reaaliaineiden kokeiksi. Kokelas voi suorittaa joko yhden reaaliaineen kokeen tai halutessaan useampia. Kussakin seuraavista aineista järjestetään oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto.


Ilmoittautuminen syksyn 2021 yo-kokeisiin


Ilmoittaudu syksyn 2021 yo-kokeeseen viimeistään 4.6.2021

  • Jos olet valmistunut tai valmistut keväällä 2021 Sibelius-lukiosta ja haluat korottaa arvosanojasi tai täydentää tutkintoasi, voit ilmoittautua ylioppilaskokeeseen tällä lomakkeella. Lähetä lomake täytettynä sähköpostitse lukiosihteerille osoitteeseen kanslia.sibel@edu.hel.fi. Lomakkeen lähettämisen jälkeen soita kansliaan (p. 09 310 86761) ja varmista ilmoittautumisesi perilletulo. 

  • Jos opiskelet Sibelius-lukiossa ja jatkat opintojasi syksyllä, ilmoittaudu 26.4.-26.5. välisenä aikana Wilman kautta ohjeiden mukaisesti ja ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ilmoittautumisen vahvistamiseksi.

Tutustu myös Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemaan tiedotteeseen syksyn 2021 kokeeseen osallistuville.


27.04.2021 11:44