Suoraan sisältöön

Ylioppilaskirjoitukset


Ilmoittautuminen kevään 2023 ylioppilaskokeisiin

Ilmoittautumisaika on 10.11.-28.11.2022.

Jos opiskelet Sibelius-lukiossa, ilmoittaudu Wilmassa lähetetyn ohjeen mukaan ja vahvista ilmoittautumisesi käymällä oman ryhmäsi opinto-ohjaajan luona allekirjoittamassa ilmoittautumislomake.

Jos olet valmistunut Sibelius-lukiosta ja haluat korottaa arvosanojasi tai täydentää tutkintoasi, ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen lähetettyäsi saat muutaman päivän sisällä sähköpostiisi pyynnön allekirjoittaa ilmoittautumisesi sähköisesti Visma Sign -palvelussa. Allekirjoitusta varten tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Ilmoittautuminen ylioppilaskokeeseen on sitova, ja tutkintomaksu peritään myös siinä tapauksessa, että et osallistu kokeeseen. Lasku tutkintomaksuista lähetetään sähköpostitse 15.1. mennessä.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä lukiosihteeri Heidi Rissaseen (p. 09 310 86761)

Tärkeimmät ohjeet kevään 2023 ylioppilaskokeeseen osallistumisesta on julkaistu Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla.


Tietoa ylioppilaskokeista

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukioissa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla (kevät tai syksy) tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

Ylioppilastutkintokoe perustuu valtakunnallisiin pakollisiin ja valinnaisiin opintojaksoihin. Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää oppiaineen pakollisten opintojen suorittamista.

Tutkintorakenne

Keväällä 2022 tai sen jälkeen ylioppilastutkinnon suorittamisen aloittavien tutkintoon kuuluu viisi pakollista koetta. Kaikkien kokelaiden on valittava äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi on suoritettava vähintään neljä muuta koetta siten, että kolme niistä on valittu seuraavien joukosta: matematiikka, toinen kotimainen kieli ja reaaliaine. Vähintään yhden tutkintoojn sisällytettävän kokeen tulee olla pitkän oppimäärän koe.

Ennen kevättä 2022 ylioppilastutkintonsa aloittaneiden tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista kaikille pakollinen on äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä äidinkielen koe. Kolme muuta pakollista koetta tutkintoon osallistuva valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, yhden vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe.

Tutkintomaksut

Kustakin kokeesta, johon kokelas on ilmoittautunut, peritään 34 euron suuruinen maksu. Lukio lähettää laskun tutkintomaksuista sähköpostitse.

Oppivelvollisten maksuttomat kokeet

Oppivelvollisuuden piirissä olevilta opiskelijoilta (pääasiassa syksyllä 2021 tai myöhemmin aloittaneet) ei peritä tutkintomaksua viidestä ensimmäisestä suoritetusta ylioppilaskokeesta. Seuraavista kokeista peritään maksu. Hylätyn kokeen saa uusia maksutta. Ei kuitenkaan siinä tapauksessa, että kokelas on jättänyt saapumatta kokeeseen

Lisätietoja ylioppilaskokeen suorittamisesta on Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla.

04.11.2022 10:00