Suoraan sisältöön

Musiikkilinja


Kuva: Adel Mekhane

Musiikkilinjan opiskelijat pääsevät toteuttamaan musiikillista luovuuttaan laajasti. Sibelius-lukion kurssitarjonta kattaa kaikki länsimaisen musiikin lajit, myös harvinaisemmat. Vankka tiedollinen pohja yhdistyy monipuoliseen musiikin tekemiseen – musiikillisia raja-aitoja ei tunneta eikä tunnusteta.

Opetustarjonnassa on kursseja kamarimusiikista jazziin ja musiikin teoriasta musiikkiteknologiaan. Laulu- ja soitinopetuksen ja yhteismusisoinnin lisäksi on mahdollista opiskella esimerkiksi sävellystä ja sovitusta sekä osallistua vaihtuviin musiikkiproduktioihin. Lisäksi musiikkilinjan opintoihin kuuluu yleissivistävä Musiikki ja kulttuuri -oppiaine.

Suuressa lukiossa on mahdollista pitää yllä harvinaisempiakin kokoonpanoja, kuten sinfoniaorkesteria, useita kuoroja, jazzbändejä tai vanhan musiikin yhtyeitä. Yhteistyö tanssilinjan kanssa laajentaa opiskelijoiden taidekäsitystä. Koulu tarjoaa myös puitteet opiskelijoiden omien musiikkiproduktioiden tekemiseen.

Esiintymismahdollisuuksia musiikkilinjalla on runsaasti. Vuosittain järjestetään useita konsertteja ja tapahtumia, joista suurimpia ovat marraskuun Maraton-konsertit koululla ja Kulttuuriareena Gloriassa. Sibeliuslukiolaiset esiintyvät säännöllisesti myös koulun ulkopuolella erilaisissa tilaisuuksissa.

Musiikkilinjalaiset opiskelevat vähintään 12 seuraavien musiikkiaineiden kursseista: musiikki ja kulttuuri (neljä pakollista kurssia), musiikin teoria ja säveltapailu, musiikkiteknologia, sävellys ja sovitus, yhteismusisointi (vaihtoehtoina orkesteri, kamarimusiikki, etno-, jazz-, rock- tai lauluyhtye), kuoro, musiikkiproduktio, musiikin lukiodiplomi sekä pää- tai sivuaineen laulun- tai soitinopetus.

Valittavat kurssimäärät vuositasoittain ja muut yksityiskohdat selviävät parhaiten koulun omasta musiikkilinjan ainevalintakortista.

Musiikkilinjan opiskelija, joka suorittaa vähintään 12 kurssia erityistehtävän mukaisia pakollisia ja syventäviä musiikin kursseja, saa vähentää kahdeksan kurssia valtakunnallisen tuntijaon pakollisista kursseista. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista.02.05.2019 11:15