Suoraan sisältöön

Musiikkilinja


Kuva: Adel Mekhane

Musiikkilinjan opiskelijat pääsevät toteuttamaan musiikillista luovuuttaan laajasti. Vankka tiedollinen pohja yhdistyy monipuoliseen musiikin tekemiseen – musiikillisia raja-aitoja ei tunneta eikä tunnusteta.

Opetustarjonnassa on opintojaksoja kamarimusiikista jazziin ja musiikin teoriasta musiikkiteknologiaan. Laulu- ja soitinopetuksen ja yhteismusisoinnin lisäksi on mahdollista opiskella esimerkiksi sävellystä ja sovitusta sekä osallistua vaihtuviin musiikkiproduktioihin. Lisäksi musiikkilinjan opintoihin kuuluu yleissivistävä Musiikki ja kulttuuri -oppiaine.

Suuressa lukiossa on mahdollista pitää yllä harvinaisempiakin kokoonpanoja, kuten sinfoniaorkesteria, useita kuoroja, jazzbändejä tai vanhan musiikin yhtyeitä. Yhteistyö tanssilinjan kanssa laajentaa opiskelijoiden taidekäsitystä. Koulu tarjoaa myös puitteet opiskelijoiden omien musiikkiproduktioiden tekemiseen.

Esiintymismahdollisuuksia musiikkilinjalla on runsaasti. Vuosittain järjestetään useita konsertteja ja tapahtumia, joista suurimpia ovat marraskuun Maraton-konsertit koululla ja esimerkiksi Tavastia-klubilla. Sibeliuslukiolaiset esiintyvät säännöllisesti myös koulun ulkopuolella erilaisissa tilaisuuksissa.

Musiikkilinjalaiset opiskelevat vähintään 24 opintopisteen edestä musiikkiaineiden opintojaksoja. Kokonaisuus näistä rakentuu seuraavasti:
Opintojaksot Musiikkilukio tutuksi (yksi opintojakso, 2 op) sekä Musiikki ja kulttuuri (neljä opintojaksoa, 8 op) ovat kaikille musiikkilinjalaisille yhteisiä opintojaksoja.
Vapaasti valittavia opintojaksoja ovat vähintään kuuden opintopisteen edestä yhteismusisointia (vaihtoehtoina orkesteri, kamarimusiikki, kansanmusiikki- tai jazzyhtye tai bändi sekä kuoro) sekä vähintään kahdeksan opintopisteen edestä muita musiikkilinjan opintoja: musiikin teoria ja säveltapailu, musiikkiteknologia, sävellys ja sovitus, yhteismusisointi, musiikkiproduktio, musiikin lukiodiplomi sekä laulun- tai soitinopetus. 

Valittavat opintojaksot vuositasoittain ja muut yksityiskohdat selviävät parhaiten koulun omasta musiikkilinjan ainevalintakortista sekä koulun opetussuunnitelmasta.

Musiikkilinjan opiskelija, joka suorittaa vähintään 24 opintopistettä erityistehtävän mukaisia pakollisia ja syventäviä musiikin kursseja, saa vähentää 16 opintopistettä valtakunnallisen tuntijaon pakollisista kursseista. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista.


Vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) kurssikuvaukset 2021-2022.04.11.2021 14:29