Hae meille


Kuva: Adel Mekhane

Katso video: Miksi lukioon?

Hakeminen Sibelius-lukioon keväällä 2019

Peruskoululaisten yhteishakuaika on 19.2.–12.3.2019. Lukioon haetaan sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta: http://www.opintopolku.fi

Kevään 2018 pisterajat olivat musiikkilinjalla 14,42 ja tanssilinjalla 16,17. Yleislinjan keskiarvoraja oli 9,08.

Opintopolun hakemuksen lisäksi hakijat täyttävät Sibelius-lukion oman ainevalintalomakkeen. Ainevalintalomake on kaikille linjoille yhteinen.

Taidelinjoille hakevat toimittavat ainevalintalomakkeen lisäksi linjan liitelomakkeen. Ainevalintalomakkeen ja liitelomakkeet voi tulostaa koulun kotisivuilta. Hakemuksen mukaan ei toimiteta muita liitteitä.

Yleislinjalle opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella.

Sibelius-lukioon valitaan vuosittain 165 opiskelijaa:

  • 108 opiskelijaa musiikkilinjalle
  • 27 opiskelijaa tanssilinjalle ja
  • 30 opiskelijaa yleislukiolinjalle


Yhteishaun aikataulu:

Hakuaika 19.2.–12.3.2019 (http://www.opintopolku.fi).

Ainevalintalomake ja taidelinjan liitelomake toimitetaan koulun kansliaan joko postitse tai tuoden viimeistään 12.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Postitusosoite on Sibelius-lukio, PL 17304, 00099 Helsingin kaupunki.

Pääsykoekutsut lähetetään noin viikkoa ennen pääsykoetta.

Musiikkilinjan pääsykokeet 7-10.5. ja 13.5.2019.

Hakija ilmoittaa Sibelius-lukion ainevalintalomakkeessa, jos jokin pääsykoepäivistä ei sovi hänelle.

Tanssilinjan pääsykokeet 6.–8.5.2019.

Hakija ilmoittaa Sibelius-lukion ainevalintalomakkeessa, jos kumpikaan pääsykoepäivistä ei sovi hänelle.

Valinnat julkistetaan aikaisintaan 13.6.2019.

Opiskelijapaikan vastaanotto 13-14.6.2019. Lisätietoa myöhemmin.

Ensimmäisen jakson lukujärjestykset tehdään kaikille valmiiksi ennen koulun alkua.

Ne opiskelijat, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen keväällä 2019, voivat osallistua täydennyshakuun niihin oppilaitoksiin, joissa on vielä aloituspaikkoja vapaana. Sibelius-lukiossa ei ole paikkoja haettavana täydennyshaussa. 

Tutustu Sibelius-lukioon kielitarjontaan.

Kaikkia hakijoita pyydetään tutustumaan Opintopolku-sivuun.

Sibelius-lukion linjat ja niiden valintalomakkeet:

Sibelius-lukion hakukoodi on 0156.

Yleislinja
Linjakoodi: 000
1) Ainevalintalomake

Musiikkilinja
Linjakoodi: 805
1) Ainevalintalomake
2) Musiikkilinjan liitelomake

Tanssilinja
Linjakoodi: 806
1) Ainevalintalomake
2) Tanssilinjan liitelomake

Samaa ainevalintalomaketta käytetään haettaessa eri linjoille. Valintatoivejärjestys täytetään ainevalintalomakkeeseen.

Lukion valintalomakkeet voi tulostaa koulun kotisivuilta.

Musiikki- ja tanssilukion valintalomakkeet toimitetaan Sibelius-lukioon siinäkin tapauksessa, että opiskelija on asettanut Sibelius-lukion Opintopolussa hakusijalle 2 — 5.

Lisätietoja:
vs. rehtori Marja Honkaheimo, puh 09 310 86500, marja.honkaheimo(at)hel.fi
Opinto-ohjaajat, puh. 09 310 86765, 040 334 9076 ja 040 354 8580 

Toiselle opintovuodelle hakevat

Kirjoita vs. rehtori Marja Honkaheimolle osoitettu vapaamuotoinen hakemus. Lukion opinto-ohjelman valinta- ja hakulomakkeet toimitetaan Sibelius-lukioon 29.3.2019. klo 15.00 mennessä joko kirjepostina tai tuomalla henkilökohtaisesti. Liitä kopio viimeisestä lukion jaksotodistuksestasi sekä ainevalintalomake, johon olet tehnyt valintasi 2. opintovuodelle.

Täytä lisäksi musiikki- tai tanssilinjan pyrkijän lisälomake. Saat kutsun pääsykokeeseen, joka järjestetään samoina aikoina kuin 1. vuositasolle pyrkiville. Kun saat kevään viimeisen jaksotodistuksen, toimita se Sibelius-lukion rehtorille. Toiselle vuositasolle pyrkivät eivät käytä Opintopolun sähköistä yhteishakujärjestelmää.

Musiikki- ja tanssilinjoille vapautuu opiskelupaikkoja hyvin vähän. JAA
08.03.2019 12:20