Suoraan sisältöön

Hae meille


Kuva: Adel Mekhane

Lukio-opinnot ja Sibelius-lukio (pdf)

Tietoa Helsinkiin opiskelemaan muuttaville

Katso video: Miksi lukioon?

Hakeminen Sibelius-lukioon keväällä 2020

Koronapandemian vuoksi Sibelius-lukion musiikki- ja tanssilinjan pääsykokeita ei järjestetä ilmoitettuina aikoina toukokuussa.

Pääsykokeet toteutetaan näyttökoevideoiden avulla.

Ohjeet videon sisällöstä julkaistaan Haku musiikkilinjalle ja Haku tanssilinjalle- sivustoilla viimeistään 1.4.2020.

Peruskoululaisten yhteishakuaika on 18.2.–10.3.2020. Lukioon haetaan sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta: http://www.opintopolku.fi

Kevään 2019 pisterajat olivat musiikkilinjalla 16,08 ja tanssilinjalla 16,43. Yleislinjan keskiarvoraja oli 9,08.

Opintopolun hakemuksen lisäksi hakijat täyttävät Sibelius-lukion oman ainevalintalomakkeen. Ainevalintalomake on kaikille linjoille yhteinen.

Taidelinjoille hakevat toimittavat ainevalintalomakkeen lisäksi linjan liitelomakkeen. Ainevalintalomakkeen ja liitelomakkeet voi tulostaa koulun kotisivuilta. Hakemuksen mukaan ei toimiteta muita liitteitä.

Yleislinjalle opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella.

Sibelius-lukioon valitaan vuosittain 167 opiskelijaa:

  • 108 opiskelijaa musiikkilinjalle
  • 27 opiskelijaa tanssilinjalle ja
  • 32 opiskelijaa yleislukiolinjalle


Yhteishaun aikataulu

Hakuaika 18.2.–10.3.2020 (http://www.opintopolku.fi).

Ainevalintalomake ja taidelinjan liitelomake toimitetaan koulun kansliaan joko postitse tai tuoden 10.3.2020 klo 15.00 mennessä.

Postitusosoite on Sibelius-lukio, PL 17304, 00099 Helsingin kaupunki.

Pääsykoekutsut lähetetään noin viikkoa ennen pääsykoetta.

Musiikkilinjan pääsykokeet järjestetään 6.-8.5. ja 11.-12.5.2020.

Hakija ilmoittaa Sibelius-lukion ainevalintalomakkeessa, jos jokin pääsykoepäivistä ei sovi hänelle.

Tanssilinjan pääsykokeet järjestetään 5.–6.5.2020.

Hakija ilmoittaa Sibelius-lukion ainevalintalomakkeessa, jos kumpikaan pääsykoepäivistä ei sovi hänelle.

Valinnat julkistetaan aikaisintaan 11.6.2020.

Opiskelijapaikan vastaanotto 11-12.6.2020. Lisätietoa myöhemmin.

Ensimmäisen jakson lukujärjestykset tehdään kaikille valmiiksi ennen koulun alkua.

Ne opiskelijat, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen keväällä 2020, voivat osallistua täydennyshakuun niihin oppilaitoksiin, joissa on vielä aloituspaikkoja vapaana. Sibelius-lukiossa ei ole paikkoja haettavana täydennyshaussa. 

Tutustu Sibelius-lukioon kielitarjontaan.

Kaikkia hakijoita pyydetään tutustumaan Opintopolku-sivuun.

Sibelius-lukion linjat ja niiden valintalomakkeet

Sibelius-lukion hakukoodi on 0156.

Yleislinja
Linjakoodi: 000
1) Ainevalintalomake

Musiikkilinja
Linjakoodi: 0104
1) Ainevalintalomake
2) Musiikkilinjan liitelomake

Tanssilinja
Linjakoodi: 0123
1) Ainevalintalomake
2) Tanssilinjan liitelomake

Samaa ainevalintalomaketta käytetään haettaessa eri linjoille. Valintatoivejärjestys täytetään ainevalintalomakkeeseen.

Lukion valintalomakkeet voi tulostaa koulun kotisivuilta.

Musiikki- ja tanssilukion valintalomakkeet toimitetaan Sibelius-lukioon siinäkin tapauksessa, että opiskelija on asettanut Sibelius-lukion Opintopolussa hakusijalle 2 — 5.

Lisätietoja:
rehtori Hannu Rantala, puh 09 310 86762, hannu.rantala(at)hel.fi
Opinto-ohjaajat, puh. 09 310 86765, 040 334 9076 ja 040 354 8580 

Toiselle opintovuodelle musiikki- ja tanssilinjalle hakevat

Kirjoita rehtori Hannu Rantalalle osoitettu vapaamuotoinen hakemus. Lukion opinto-ohjelman valinta- ja hakulomakkeet toimitetaan Sibelius-lukioon 27.3.2020 klo 15.00 mennessä joko kirjepostina tai tuomalla henkilökohtaisesti. Liitä kopio viimeisestä lukion jaksotodistuksestasi sekä ainevalintalomake, johon olet tehnyt valintasi 2. opintovuodelle.

Täytä lisäksi musiikki- tai tanssilinjan pyrkijän lisälomake. Saat kutsun pääsykokeeseen, joka järjestetään samoina aikoina kuin 1. vuositasolle pyrkiville. Kun saat kevään viimeisen jaksotodistuksen, toimita se Sibelius-lukion rehtorille. Toiselle vuositasolle pyrkivät eivät käytä Opintopolun sähköistä yhteishakujärjestelmää.

Musiikki- ja tanssilinjoille vapautuu opiskelupaikkoja hyvin vähän. 

Toiselle opintovuodelle yleislinjalle hakevat

Kirjoita rehtori Hannu Rantalalle osoitettu vapaamuotoinen hakemus. Toimita hakemus ja 4. jakson jaksotodistus Sibelius-lukioon 15.5.2020 klo 15.00 mennessä.
01.04.2020 11:52