Suoraan sisältöön

Hae meille


Kuva: Adel Mekhane

Lukio-opinnot ja Sibelius-lukio (pdf)

Tietoa Helsinkiin opiskelemaan muuttaville

Katso video: Miksi lukioon?

Hakeminen Sibelius-lukioon keväällä 2021

Keväällä 2021 musiikki- ja tanssilinjan pääsykokeet järjestetään etäkokeina. Pyrkijät saavat ohjeet pääsykoevideon tekemisestä ja sen palauttamisesta Opintopolussa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen huhtikuun puolessa välissä. Sähköiset valintalomakkeet julkaistaan ennen yhteishakuajan alkua.

Peruskoululaisten yhteishakuaika on 23.2.-23.3.2021. Lukioon haetaan sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta: http://www.opintopolku.fi

Kevään 2020 pisterajat olivat musiikkilinjalla 15,82 ja tanssilinjalla 17,17. Yleislinjan keskiarvoraja oli 9,17.

Opintopolun hakemuksen lisäksi hakijat täyttävät Sibelius-lukion oman sähköisen ainevalintalomakkeen.

Taidelinjoille hakevat täyttävät ainevalintalomakkeen lisäksi linjan sähköisen liitelomakkeen. Hakemuksen mukaan ei toimiteta muita liitteitä.

Yleislinjalle opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella.

Sibelius-lukioon valitaan vuosittain 170 opiskelijaa:

  • 108 opiskelijaa musiikkilinjalle
  • 28 opiskelijaa tanssilinjalle ja
  • 34 opiskelijaa yleislukiolinjalle


Yhteishaun aikataulu

Hakuaika 23.2.–23.3.2021 (http://www.opintopolku.fi).

Musiikkilinjan pääsykoevideo palautetaan 3.5.2021 klo 12 mennessä.

Tanssilinjan pääsykoevideo palautetaan 3.5.2021 klo 12 mennessä.

Valinnat julkistetaan aikaisintaan 17.6.2021.

Opiskelijapaikan vastaanotosta ilmoitetaan myöhemmin.

Ensimmäisen jakson lukujärjestykset tehdään kaikille valmiiksi ennen koulun alkua.

Ne opiskelijat, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen keväällä 2021, voivat osallistua täydennyshakuun niihin oppilaitoksiin, joissa on vielä aloituspaikkoja vapaana. Sibelius-lukiossa ei ole paikkoja haettavana täydennyshaussa. 

Tutustu Sibelius-lukioon kielitarjontaan.

Kaikkia hakijoita pyydetään tutustumaan Opintopolku-sivuun.

Sibelius-lukion linjat ja niiden valintalomakkeet

Keväällä 2021 käytetään sähköisiä valintalomakkeita.

Sibelius-lukion hakukoodi on 0156.

Yleislinja
Linjakoodi: 000
1) Sähköinen ainevalintalomake (julkaistaan helmikuussa)

Musiikkilinja
Linjakoodi: 0104
1) Sähköinen ainevalintalomake (julkaistaan helmikuussa)
2) Musiikkilinjan liitelomake (julkaistaan helmikuussa)

Tanssilinja
Linjakoodi: 0123
1) Sähköinen ainevalintalomake (julkaistaan helmikuussa)
2) Tanssilinjan liitelomake (julkaistaan helmikuussa)

Valintatoivejärjestys täytetään ainevalintalomakkeeseen.

Lisätietoja:
rehtori Hannu Rantala, puh 09 310 86762, hannu.rantala(at)hel.fi
Opinto-ohjaajat, puh. 09 310 86765, 040 334 9076 ja 040 354 8580 

Toiselle opintovuodelle musiikki- ja tanssilinjalle hakevat

Kirjoita rehtori Hannu Rantalalle osoitettu vapaamuotoinen hakemus. Toimita hakemus ja kopio viimeisestä lukion jaksotodistuksestasi Sibelius-lukioon 23.3.2021 klo 15.00 mennessä joko kirjepostina tai tuomalla henkilökohtaisesti.

Toiselle vuositasolle pyrkivät eivät käytä Opintopolun sähköistä yhteishakujärjestelmää.

Musiikki- ja tanssilinjoille vapautuu opiskelupaikkoja hyvin vähän. 

Toiselle opintovuodelle yleislinjalle hakevat

Kirjoita rehtori Hannu Rantalalle osoitettu vapaamuotoinen hakemus. Toimita hakemus ja 4. jakson jaksotodistus Sibelius-lukioon 15.5.2021 klo 15.00 mennessä.
18.01.2021 14:57