Suoraan sisältöön

Hae meille


Kuva: Adel Mekhane

Lukio-opinnot ja Sibelius-lukio (pdf)

Tietoa Helsinkiin opiskelemaan muuttaville

Katso video: Miksi lukioon?

Hakeminen Sibelius-lukioon keväällä 2021

Mikäli pääsykoiden toteuttamiseen tulee muutoksia kevään 2021 aikana. Muutoksista ilmoitetaan näillä sivuilla. Valintalomakkeet päivitetään keväällä 2021.

Peruskoululaisten yhteishakuaika on 23.2.-23.3.2021. Lukioon haetaan sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta: http://www.opintopolku.fi

Kevään 2020 pisterajat olivat musiikkilinjalla 15,82 ja tanssilinjalla 17,17. Yleislinjan keskiarvoraja oli 9,17.

Opintopolun hakemuksen lisäksi hakijat täyttävät Sibelius-lukion oman ainevalintalomakkeen. Ainevalintalomake on kaikille linjoille yhteinen.

Taidelinjoille hakevat toimittavat ainevalintalomakkeen lisäksi linjan liitelomakkeen. Ainevalintalomakkeen ja liitelomakkeet voi tulostaa koulun kotisivuilta. Hakemuksen mukaan ei toimiteta muita liitteitä.

Yleislinjalle opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella.

Sibelius-lukioon valitaan vuosittain 170 opiskelijaa:

  • 108 opiskelijaa musiikkilinjalle
  • 28 opiskelijaa tanssilinjalle ja
  • 34 opiskelijaa yleislukiolinjalle


Yhteishaun aikataulu

Hakuaika 23.2.–23.3.2021 (http://www.opintopolku.fi).

Ainevalintalomake ja taidelinjan liitelomake toimitetaan koulun kansliaan joko postitse tai tuoden 23.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Postitusosoite on Sibelius-lukio, PL 17304, 00099 Helsingin kaupunki.

Pääsykoekutsut lähetetään noin viikkoa ennen pääsykoetta.

Musiikkilinjan pääsykokeet järjestetään 5.-7.5. ja 10.-11.5.2021.

Hakija ilmoittaa Sibelius-lukion ainevalintalomakkeessa, jos jokin pääsykoepäivistä ei sovi hänelle.

Tanssilinjan pääsykokeet järjestetään 3.-4.5.2021.

Hakija ilmoittaa Sibelius-lukion ainevalintalomakkeessa, jos kumpikaan pääsykoepäivistä ei sovi hänelle.

Valinnat julkistetaan aikaisintaan 17.6.2021.

Opiskelijapaikan vastaanotosta ilmoitetaan myöhemmin.

Ensimmäisen jakson lukujärjestykset tehdään kaikille valmiiksi ennen koulun alkua.

Ne opiskelijat, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen keväällä 2021, voivat osallistua täydennyshakuun niihin oppilaitoksiin, joissa on vielä aloituspaikkoja vapaana. Sibelius-lukiossa ei ole paikkoja haettavana täydennyshaussa. 

Tutustu Sibelius-lukioon kielitarjontaan.

Kaikkia hakijoita pyydetään tutustumaan Opintopolku-sivuun.

Sibelius-lukion linjat ja niiden valintalomakkeet

Keväällä 2021 käytetään sähköisiä valintalomakkeita.

Sibelius-lukion hakukoodi on 0156.

Yleislinja
Linjakoodi: 000
1) Ainevalintalomake

Musiikkilinja
Linjakoodi: 0104
1) Ainevalintalomake
2) Musiikkilinjan liitelomake

Tanssilinja
Linjakoodi: 0123
1) Ainevalintalomake
2) Tanssilinjan liitelomake

Samaa ainevalintalomaketta käytetään haettaessa eri linjoille. Valintatoivejärjestys täytetään ainevalintalomakkeeseen.

Lukion valintalomakkeet voi tulostaa koulun kotisivuilta.

Musiikki- ja tanssilukion valintalomakkeet toimitetaan Sibelius-lukioon siinäkin tapauksessa, että opiskelija on asettanut Sibelius-lukion Opintopolussa hakusijalle 2 — 5.

Lisätietoja:
rehtori Hannu Rantala, puh 09 310 86762, hannu.rantala(at)hel.fi
Opinto-ohjaajat, puh. 09 310 86765, 040 334 9076 ja 040 354 8580 

Toiselle opintovuodelle musiikki- ja tanssilinjalle hakevat

Kirjoita rehtori Hannu Rantalalle osoitettu vapaamuotoinen hakemus. Lukion opinto-ohjelman valinta- ja hakulomakkeet toimitetaan Sibelius-lukioon 23.3.2021 klo 15.00 mennessä joko kirjepostina tai tuomalla henkilökohtaisesti. Liitä kopio viimeisestä lukion jaksotodistuksestasi sekä ainevalintalomake, johon olet tehnyt valintasi 2. opintovuodelle.

Täytä lisäksi musiikki- tai tanssilinjan pyrkijän lisälomake. Saat kutsun pääsykokeeseen, joka järjestetään samoina aikoina kuin 1. vuositasolle pyrkiville. Kun saat kevään viimeisen jaksotodistuksen, toimita se Sibelius-lukion rehtorille. Toiselle vuositasolle pyrkivät eivät käytä Opintopolun sähköistä yhteishakujärjestelmää.

Musiikki- ja tanssilinjoille vapautuu opiskelupaikkoja hyvin vähän. 

Toiselle opintovuodelle yleislinjalle hakevat

Kirjoita rehtori Hannu Rantalalle osoitettu vapaamuotoinen hakemus. Toimita hakemus ja 4. jakson jaksotodistus Sibelius-lukioon 15.5.2021 klo 15.00 mennessä.
23.10.2020 10:19