Tietoja syksyn yo-tuloksista!

SYKSYN YO-TULOKSET

Tulokset ovat nähtävillä Wilmassa ja vastaukset ovat nähtävillä Opintopolussa 12.11. alkaen.

Pisterajat löytyvät lautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku –palvelussa perjantaina 12.11.2021 klo 9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät suoritukset lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen.

Lisätietoja tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla kohdassa Ylioppilastutkinto > Tulokset ja koesuoritukset.
Kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi tehdä perustellun oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden kuluessa. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät lautakunnan verkkosivuilta.

Oikaisuvaatimus on perusteltava. Kokelaan pitää osoittaa kohdat, joissa hänen mielestään arvostelu on tehty väärin. Koululla kokeen arvostellut opettaja voi auttaa tai kommentoida vastauksia, jos pisteet ovat muuttuneet huomattavasti alustavasta arvioinnista tai arvioinnissa on muuta epäselvää. Muutaman pisteen pudotukset esimerkiksi jokaisessa reaalikokeen tehtävässä tai pisteportaan muutos kielissä eivät ole tällaisia huomattavia muutoksia.

Opettajatiedot on laitettu Wilman kautta.