Suoraan sisältöön

Lukiodiplomit

Mäkelänrinteen lukiossa voi suorittaa lukiodiplomin liikunnassa, kuvataiteessa ja musiikissa. Kyseisten aineiden opettajat antavat lisätietoa diplomien suorittamisesta.

Liikunnan lukiodiplomi

Liikunnan lukiodiplomin tekeminen kannattaa aloittaa jo toisena opiskeluvuotena, jotta työ tulee tehtyä. Liikuntadiplomiin pitää tehdä 5 kurssia liikuntaa, joista yksi kurssi tulee diplomista. Diplomi koostuu viidestä eri osa-alueesta: liikuntakykyisyys, erityisosaamisen näyttö, tutkielma, harrastuneisuus ja portfoloio lukio aikaisesta liikunnasta. 

Kuvataiteen lukiodiplomi

Kuvataiteen lukiodiplomi on itsenäinen lopputyönäyttö, johon kuuluu teos ja portfolio. Lukiodiplomi toteutetaan yhden kurssin aikana. Kurssi suoritetaan opetushallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tehtävien teemat vaihtuvat vuosittain ja ovat valtakunnallisesti yhteiset. Ennen kurssille osallistumista pitää kuvataiteen kursseja olla suoritettuna vähintään neljä. Kurssin suoritus voi antaa lisäpisteitä pyrittäessä joihinkin opintopaikkoihin.

Musiikin lukiodiplomi

Musiikin lukiodiplomi on lukion päästötodistukseen liittyvä todistus lukion aikana suoritetuista opinnoista. Musiikkidiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Musiikin lukiodiplomin perustana on koko lukioaikainen musiikin opiskelu sekä koulussa että sen ulkopuolella. Diplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin kurssin suorittaminen. Opiskelija joko kokoaa näytesalkun lukioaikaisista töistä ja tarkastelee tuotoksiaan tai tekee produktion ja kuvaa sen tekoprosessia.27.05.2019 15:46