Kotihoidon ylilääkäri Jonne Sirola työskentelee iäkkäiden hyvinvoinnin parantamiseksi

Elämäntilanteet huomioiva joustavuus, vaihtelevat työtehtävät ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet ovat pitäneet Jonne Sirolan Helsingin kaupungin palveluksessa jo viisitoista vuotta. Näiden vuosien aikana hän on saanut mahdollisuuden tehdä monipuolisesti työtä lääkärinä uusia asioita oppien.
Jonne Sirola pyöräilemässä töihin.
Kuva: Virpi Velin

"Valmistuin geriatrian erikoislääkäriksi vuonna 2008 ja kotihoidon ylilääkärinä olen toiminut pian viisi vuotta. Tein pitkään potilastyötä terveysasemilla, kaupungin erikoissairaanhoidon poliklinikoilla ja kotihoidossa. Geriatrisessa työssä voin perehtyä potilaiden asioihin kokonaisvaltaisesti ja saan hyödyntää laaja-alaisesti lääketieteellistä osaamistani useilta eri erikoisaloilta. Koen, että geriatrin työ moniammatillisessa ympäristössä on erittäin merkityksellistä. Yhdessä onnistuminen monimutkaisten haasteiden ratkaisemisessa on erityisen palkitsevaa.

Vaikka pidin paljon potilastyöstä, halusin haastaa itseäni lisää ja hakeuduin asiantuntijatehtävien kautta johtamistyöhön. Ajattelen, että kotihoidon ylilääkärinä minulla on mahdollisuus vaikuttaa tärkeiksi kokemiini asioihin, kuten hyvän ja vaikuttavan hoidon toteutumiseen, iäkkäiden helsinkiläisten hyvinvoinnin parantamiseen ja siihen, että työntekijämme kokisivat Helsingin kaupungin hyvänä paikkana tehdä työtä."

Laaja verkosto tukee ammatillisessa kasvussa

"Helsingin kaupunki on antanut mainiolla tavalla mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Työni moniammatillisessa verkostossa on ollut sopivalla tavalla haastavaa, jotta omat kyvyt ja taidot ovat saaneet kehittyä. Oppimisen tuki on ollut aina riittävää myös esihenkilötyössä.

Mielestäni viime vuosien aikana johtamiskulttuuri on kehittynyt erinomaiseen suuntaan. Toivon, että se edistää myös hyvää kokemusta osaavassa henkilöstössämme. Oman kokemukseni mukaan meillä vallitsee iloinen ja aikaansaava tekemisen meininki!"