Mielenkiinto ja vaihtelu ohjaavat terveydenhoitaja Sara Suojalehdon työtä

Terveydenhoitaja Sara Suojalehto, 26, suoritti harjoittelunsa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa ja jatkoi töitä heti valmistuttuaan.
Terveydenhoitaja Sara Suojalehto työhuoneessaan
Kuva: Tempo Lahti-Nuuttila

Päädyin sattumalta Helsingin kaupungille työharjoitteluun. Alun perin minut yllätti se, että ylipäätään kiinnostuin työstä terveyskeskuksessa. Ajattelin, että menisin neuvolaan, mutta terveyskeskuksen mahdollisuuksien monipuolisuus yllätti. Niitä on yhtä paljon kuin meillä on erilaisia asiakkaita. 

Olen aina ollut kiinnostunut sairaanhoitotyöstä lasten ja nuorten parissa. Lapset ovat ihmeellisiä, ja siksi suuntauduin aluksi lasten puolelle. Olin töissä vuodeosastolla lastensairaalassa, jossa hoidettiin sydänsairaita lapsia ja pienten lasten kirurgiaa. Halusin kuitenkin vielä jatkaa opintoja ja laajentaa työmahdollisuuksia. Terveydenhoitajana on enemmän mahdollisuuksia erilaisiin päivätöihin, kuten neuvolat, työterveys ja kouluterveydenhuolto. Kun pääsin opiskelemaan, tajusin että terveyden edistämisen näkökulma kiinnostaa terveydenhuollossa. 

Aloitettuani työt olen alkanut painottaa omaa vastaanottotyötäni ehkäisyneuvontaan. Minua kiinnostaa erityisesti täällä terveysasemalla tehtävä ehkäisysuunnittelu. Onkin kiva, että olen saanut laittaa siihen enemmän työtunteja. Sen takia viihdyn täällä. Meillä on täällä Kalasataman THK:ssa myös keskitetty ehkäisyneuvonta.

Kalasatamassa paistaa hyvin halu tehdä yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on aika uusi ja työ täällä on varsin kehitysmyönteistä.  Jo silloin kun olin täällä harjoittelussa, tuntui, että täällä halutaan kehittää asioita, ja keksiä ratkaisuja asioille, jotka eivät välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Mielestäni täällä on hyvin optimistinen tunnelma. 

Täällä on kuusi perustiimiä, yksi huolenpitoasiakkaiden tiimi, diabeteskeskuksen tiimi sekä paperittomien ja kotoutuvien tiimi. Itse kuulun yhteen perustiimeistä. Työtehtävät kiertävät niin että kaksi päivää teemme vastaanottotyötä ja sähköistä asiointia ja yhtenä päivänä akuuttipuolen työtä ensimmäisessä kerroksessa. Eli joka päivä on erilainen. Vaihteleva työnkuva piristää kivasti. Välillä se tuo myös haasteita, kuten säännöllisten asioiden sopiminen. Täällä onneksi aika joustavasti pystyy sopimaan työvuoroista. 

Kalasatamassa paistaa hyvin halu tehdä yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa. Tämä on aika iso työyhteisö, mutta aika helposti tänne sujahtaa joukkoon. Väki täällä on aina avuliasta ja auttavaista, ja täällä uskaltaa kysyä keneltä tahansa apua. Työyhteisö on myös hyvin joustava.

 Täällä on myös lupa olla armollinen itselleen eikä kaikkea tarvitsekaan itse tietää.

Helsingin kaupungilla on myös paljon muita vaihtoehtoja. Vaikka aloittaisi täällä niin on myös mahdollisuus kokeilla siipiään muualla. Vakituinen toimikaan ei tarkoita, että pitäisi olla samassa paikassa ikuisesti. Työntekijöille annetaan paljon vapauksia, jos haluaa käydä vaikkapa työvapaalla eri yksikössä. 

Työ on välillä haastavaakin. Ihmiset eivät aina ymmärrä sitä näkymätöntä työtä, mikä kuuluu terveydenhoitajan ammattiin. Sähköiseen asiointiin, kuten Maisa ja OmaOlo, kuluu koko ajan enemmän aikaa. Monipuolisuus on myös haastavaa. Olen aikaisemmin ollut aika kapealla erikoisalalla tässä työssä ja esimerkiksi aikuisten ihmisten hoitoa ei ole ollut paljoa. Uuden opettelu ja tiedonhaun oppiminen ovat niitä haastavimpia asioita, mutta niihin saa onneksi apua. Täällä on myös lupa olla armollinen itselleen eikä kaikkea tarvitsekaan itse tietää.  Voi vaan sanoa, että olen ollut tosi positiivisesti yllättynyt tästä työstä ja työpaikasta. Omat ennakko-oletukseni terveysasematyöstä ovat kyllä murtuneet täällä.” 

Harjoittelu Kalasatamassa poiki työpaikan 

”Löysin harjoittelupaikkojen varausjärjestelmä Jobiilista sattumalta harjoittelupaikan Kalasataman terveysasemalta. Minulla oli siinä vaiheessa jo sairaanhoitajantutkinto, joten sain enemmän irti harjoittelusta. Pääsin myös seuraamaan eri ammattiryhmien työtä, mitä ei normaalisti töiden lomassa niin näekään.

Minulla oli kaksi hyvää ohjaajaa, ja suunnittelin heidän kanssaan omat viikkoni, että saisin mahdollisimman monipuolisen harjoittelukokemuksen. He kuuntelivat myös toiveitani siitä, mitä haluaisin tehdä. 

Olen itsekin kiinnostunut opiskelijaohjauksesta ja siihen kannattaa panostaa.

Oli mahtavaa kokea, että Kalasatamassa oli valmistuttu tulooni. Se ei ole itsestään selvää kaikkialla. Olen itsekin kiinnostunut opiskelijaohjauksesta ja siihen kannattaa panostaa. Kun vaihdoin harjoittelusta suoraan töihin, minulla oli vielä kahden viikon perehdytys. Ja onhan se eri asia, kun tekee itse tätä työtä ja on itse vastuussa. Harjoittelussa ohjaajan kanssa ohjaaja on vastuussa. Sain kuitenkin hyvän perehdytyksen, vaikka olin ollut täällä opiskelijana. Ei täällä oletettu, että olisin harjoittelun takia heti valmis töihin. 

Voin suositella, ja olen suositellutkin, Kalasataman terveysasemaa ja Helsingin kaupunkia työpaikkana. Täällä olen viihtynyt kaikista työpaikoistani parhaiten.