Kansainvälinen toiminta

Kansainvälistä arkea

Ressun lukiossa toimivat kansallinen, suomalaiseen ylioppilastutkintoon valmistava lukio sekä kansainväliseen International Baccalaureate -tutkintoon valmistava IB-lukio. Kansainvälisyys on mukana niin koulun arjessa kuin juhlissakin, joissa kansallisen lukion ja IB-opiskelijat rakentavat yhdessä Ressun monikulttuurisia ja -kielisiä perinteitä. Koulun käytävillä kuulee monia kieliä, ja arjen kansainvälisyystaitojaan ressut pääsevät käyttämään myös koulun monissa kerhoissa ja harrastusryhmissä, joissa kieltä voidaan vaihtaa luontevasti suomen ja englannin välillä.

Opetukselliset järjestelyt Ressun lukiossa sekä Suomen sijoittuminen kansainvälisissä kasvatusalan tutkimuksissa kiinnostavat kansainvälisiä vierailijoita. Ressun opettajat ja opiskelijat toimivatkin oppaina ja oppiaineensa pedagogisina esittelijöinä oman työnsä ohella aina mahdollisuuksien mukaan.

Yksittäisten vierailujen lisäksi Ressun lukion kansainvälisen yhteistyön ydintä on vakiintunut ystävyyskoulutoiminta, jonka tavoite on kehittää ja tukea opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisyysosaamista. Aktiiviset opiskelijamme ja henkilöstömme ovat solmineet ja ylläpitäneet suhteita mm. Ranskaan, Saksaan, Viroon, Englantiin, Venäjälle ja Kiinaan, jossa meillä on pitkä kokemus vaihto-ohjelmista kahden pekingiläisen yliopistolukion kanssa. Kahdensuuntaisissa vaihto-ohjelmissa nuoret lukio-opiskelijat ovat päässeet tutustumaan toistensa elämään ja koulutyöhön ja rakentamaan siltoja yli kieli- ja kulttuurirajojen. Lukio-opetussuunnitelman mukaisesti Ressun lukion opiskelijat pääsevät vahvistamaan vuorovaikutus- ja yhteiskunnallista osaamistaan sekä harjoittamaan globaalikansalaisen kulttuuri- ja kielitaitoaan oman kotikansainvälisyyden ulkopuolellakin.

Ressun lukio on mukana Helsingin kaupungin Erasmus+-ohjelmassa.

International school days

Ressun lukio includes two schools: the upper secondary school delivering the national curriculum that prepares our students for the Finnish matriculation exam, as well as the Diploma programme for the students taking the International Baccalaureate exam. International-mindedness is in the centre of our school environment, in daily life as well as in celebrations and events, where the national curriculum students and IB students stand side-by-side building our multicultural traditions. Many languages can be heard in the school's corridors, and our students also use their international and language skills in the school's many clubs and extracurricular activities, which are often run parallel in Finnish and English.

The education at Ressun lukio and Finland's ranking in international studies are of interest to many international visitors. Whenever possible, Ressu teachers and students provide an insight into their experience as students and educators.

In addition to individual visits, the core of our international relations includes liaising with a number of partner schools, in order to develop and support international-mindedness of Ressu students and staff. Our highly-motivated students and teachers have established and maintained relationships with schools worldwide, including France, Germany, Estonia, England, Russia and China, where our students have taken part in exchange programs with two university high schools in Beijing. In our two-way exchange programs, young people get to experience each other's lives and school work and build bridges across language and cultural boundaries. In accordance with the Finnish upper secondary school curriculum, Ressu students develop social skills and practice their global citizenship, cultural and language skills also outside their home communities.

Ressun lukio participates in Erasmus+  within the City of Helsinki. 

Ressu på resa - kolla in videon och upplev Stockholm med Ressu-studenter!

Retki Tukholmaan 2023