KYYRYn vuosikokous 21.11.23

Kuva: Kyyry

KALLION YHTEISKOULUN YSTÄVÄT RY: N (KYYRYN) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: tiistaina 21.11.2023 klo 17.30
Paikka: Kallion lukio, Porthaninkatu 15, huone 210

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.  
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.  
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Hyväksytään uudet jäsenet.
6. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta.  
7. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.  
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.  
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintakauden taloutta ja hallintoa.
10. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.    
11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten.  
12. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintakautta varten.  
13. Kokouksen päättäminen.